Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Jun 092014
 

P1040722_townhallPoriciuLitomysleZájem veřejnosti o zasedání zastupitelstva  významně stoupnul – zatímco té poslední se zúčastnil jenom Neil, na poslední schůzi se počet návštěvníků z řad veřejnosti zvýšil o 400 %, přišlo na ní 5 lidí. Ze zákona je zasedání zastupitelstva přístupné veřejnosti, přičemž platí zásada bezvýjimečnosti a ani vedení obce nemá právo nikoho z jednání vyhodit.  A to není špatné, když vezmeme v úvahu, že málokdo si o datu a programu schůze stihne přečít na reálné či virtuální desce a pan starosta neuvažuje o tom, že by zprávu o konání schůze (nejméně 4 x do roka) ohlásil místím rozhlasem. Není to jeho povinnost ze zákona a zastupitelé mají možná větší klid na práci. Že se na parkovišti budou prodávat vykrmení brojleři – to se lidé dovědí vždy včas, ale že bude schůze – o tom většinou nemají šajnu. Je škoda, že rozhlas, který se nedávno modernizoval a jistě to něco stálo, nám v tomto smyslu nemůže sloužit a zatím vše zůstává u zkoušky sirén a podobných  hlášení. Budeme se příště snažit, aby lidé o schůzích věděli a přišli na ní.

Pro ty, kteří si myslí, že taková schůze se normálních lidí  netýká, nebo mají obavu, že nebudou vítání, nebudou moci nic říci, zde poskytujeme audionahrávku v plném (objektivním) nezkresleném znění ze schůze zastupitelstva, které bylo usnášeníschopné, chzběl jenom jeden pan zastupitel a jedna paní zastupitelka, která ale pak dorazila a nestihla jenom první hlasování. Zde je druhá část a dále pod ní první.

      ZOOM0005.MP3

Tento audiozáznam byl pořízen otevřeně s diktafonem, který Neil držel v ruce, snad si toho všichni všimli. V některých městech mají dokonce místní televizní vysílání ze zasedání zastupitelstva. Nikdo se Neila neptal, co to má, a opakuju, že ze zákona je zasedání zastupitelstva přístupno veřejnosti, což nemusí platit o schůzi výborů včetně osadního.  Zákon říká, že co není zakázáno, je dovoleno, zakázat nahrávat by byl právně napadnutelný exces. Respektujeme jinak soukromí lidí, ale vzhledem k zpochybňování pana Ing. Petra Faltyse toho, co kdo řekl na minulé schůzi dne 26. 3. letošního roku, snad  audionahrávka může jakékoliv pochybnosti rozehnat.

Tak třeba níže jsou odkazy k tématu pořizování audiozáznamu:

http://www.novinky.cz/domaci/336822-natacet-nas-nebudete-rozhodli-radni-nezakonne.html

 http://www.otevrete.cz/faq/audiovizualni-zaznam-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-420.html

http://www.mojejicinsko.cz/index.php/home/1266-starosta-vysokeho-veseli-behem-zastupitelstva-pil-alkohol-a-kolegovi-vyhrozoval-nasilim

Audiozáznam v plném znění bez vytrhávání z kontextu je jistě objektivní, vystupování a projev jednotlivých zastupitelů v plné podobě, než jen zápisy ze schůze za-stupitelů, kteří mají zastupovat občany a jejich zájmy. Ideální by bylo, aby na schůze chodilo více lidí, byli v obraze o tom, co se v obci plánuje a děje a mohli o tom přemýšlet a vznášet dotazy. Program poslední schůze již z elektronické desky byl odstraněn (což je škoda vyhledem k tomu, že některé i menší obce mají na internetových stránkách obce archív programů všech schůzí i 10 let nazpátek, viz třeba nedaleká vesnička Nová ves u Jarošova: http://www.novaves.infobec.cz/index.php?page=menu_ou_usn )  Pokud není občan bdělý, může mu nějaký bod programu snadno uniknout.

Program

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva Obce Poříčí u Litomyšle, které se koná ve středu

4. 6. 2014 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu.

Program:

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013

 2. Závěrečný účet za r. 2013

 3. Účetní uzávěrka za r. 2013

 4. Žádosti o příspěvek na činnost

 5. Prodej stavebních parcel

 6. Dotace z POV na r. 2014 – smlouva

 7. Cyklostezka Litomyšl – Proseč

 8. MAS Litomyšlsko – zapojení do MAS

 9. Komunální volby 2014 – počet zastupitelů

 10. Osvětlení fary v Mladočově

 11. Žádost o projednání dokumentu – Věra Dudmanová

 12. Žádost o rezignaci místostarosty obce

 13. Různé

Níže je ještě jednou zvlášť úsek, kde se pan Boštík vyjadřuje k bodu 12.

      skuse%204-6-14.mp3

Stručný komentář:

Vím, že pro cca 145 občanů Poříčí je pan Pavel Boštík nedotknutelným patriarchou, přesto bych si dovolila malý komentář: Jak asi víte, bylo nedávno vypnuto silné světlo, které mělo původně osvětlovat faru, ale osvětlovalo i soukromý dům Krejčových. Pan Boštík je jediný radní, který se s touto situací nechce smířit a rád by faru opět osvětlil, což v rámci bodu Různé vyjádřil. Snad prý osloví nějakou firmu, která by mohla nabídnout nějaká světýlka blíže k budově či přímo na zdi tak, aby tentokrátě taková světla nikoho neosvětlovala.

Je mi však záhadou, proč vůbec otázka osvětlení budovy, která vůbec není majetkem obce, ale vlastnické právo na ní má římskokatolická farmost (čp. 1, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) vůbec padla na půdě obecního úřadu. Pokud budova patří faře, nechť si ji osvětlí farnost, a to za své peníze, nevím, co s tím má co do činění obec… ? I když je to, jak se zdá, v režii obce, rozhodně by světlo nemělo nikoho jiného osvětlovat. Pokud si nějaký občan bude chtít osvětlit svůj dům, asi s tímto návrhem nepůjde na schůzi zastupitelstva. Nechť členové farmí rady společně dojdou k závěru, ne jediná osoba. Rozumně opodstatnit, že je třeba budovu osvětlit, v jakém rozsahu, zda nestačí ji osvětlit jen o svátcích ( jen v období Adventu) či zda vůbec. Skutečně ani nevím, kolik lidí večer budovu může vůbec vědomě obdivovat a zda se člověk, který přichází na hřbitov, více neobrací do svého nitra a vzpomínek. Na výše zmíněné otázky, nikoliv na faru, bychom si měli posvítit!

Jinak jen stručně k jeho vyjádření k mé výzvě o rezignaci:

1. Nelze nic vytknout prohlášení pana Pavla Boštíka , že zlu je třeba odolávat. Identifikovat ho však není lehká věc. Pan  Boštík považuje za “políček demokracii” to, že “se budeme vyhazovat ze schůzí”. Je to nestoudně účelové prohlášení, nebezpečně použité zcela mimo kontext. Je možné se na celou věc podívat i z opačného a zejména širšího pohledu: pokud se budeme vnucovat na schůzi, na kterou nejsme pozvání (ale ani žádným orgánem obce delegování) , ale jejíž záznam bude zveřejněn, pokud máme pocit, že se na ní musíme dostat za každou cenu, co to říká o zdejší demokracii a nositeli politické kultury? Co to říká o demokracii, když se člen zastupitelstva na nějakou schůzi nejen tlačí stůj co stůj proti vuli lidí, ale navíc dokonce s již dopředu jasným záměrem, kterým rozhodně nebude diskuse (s nimž se ani netají): hájit stanovisko “obce”? Znamená to, že na takovou schůzi (a to jsem právě předpokládala) nepřichází s tím, že by se něco nového dozvěděl, přijal třeba i jiné, méně technokratické řešení problematiky splašků,  ne nutně jako lepší, ale jako třeba alternativu, která stojí rovnocenně na stejné úrovni jako jiná řešení. Znamená to, že to svoje řešení považuje za jediné správné pro všechny. A ještě něco: je zvláštní, že nejspíš nebyl delegován Zastupitelstvem, aby jako jeho představitel na schůzi s cílem hájit “stanovisko obce” dorazil, a pokud ano, pak to nevrhá vůbec příznivé světlo na celé zastupitelstvo. 

Byla jsem na první schuzi v Pořičí svědkem pro mé oči zcela čitelného manipulování s veřejným míněním – lidé, kteří si kanalizaci nepřáli, nikdy to, že tady není, je netrápilo, odcházeli ze schůze jako vyměněni- kanalizaci si přejí – zastrašeni tím, že již nyní by správně měli platit za odvoz splašku snad 60 tisíc korun. Pánové zapomněli zmínit to, že zákony, které četli, platí v dané formulaci tam, kde již kanalizace je, a je na ni napojeno aspoň 50 lidí (jak stanovi zákon o vodovodech a kanalizacích). Tam, kde kanalizace není (a ani být nemusí), tak vyhláška říká toto: U obcí do EO 2000 nakládá se splaškami “přiměřeným” způsobem. Tj. jakýmkoliv způsobem – opakované vzorkování kvality povrchových vod
by onu “přiměřenost” mohlo zjistit. “Přiměřenost” v souladu s  nařízením vl. č. 61/2003 Sb.  Naše obec raději neinvestuje do šetření toho, do jaké míry je zde skutečně životní prostředí poškozováno, ale do počítání toho, kolik milionu “by” stála realizace takového projektu. Z případných ušetřených peněz za nákladnou kanalizaci by mohla pak lidem raději přispívat na odvoz kalu apod. Nebo je nechat platit paušální stočné,aniž by museli mít kanalizaci – za něho by jim obec zajistila odvoz kalu, septiku, a ještě by na toto stočné na “přiměřené čistění” mohla možná i žádat o dotace od Ministerstva zemědělství.

2. Budova školy je sice veřejná, ale v této době je pronajatá, a i když se občas projeví morální právo Mladočováků k jejímu užívání v tom, že nemusejí nic hradit za užívání, stejně platí, že volně ji užívat bez dohody s panem Mauerem nemůžeme (jako městský park), natož lidé z jiných koutů země (Pražáci).   Ostatně na to mě upozornoval i pan starosta, že to bude složité, že budeme muset asi platit za pronájem, topení atd.

3. Demokracie či vůle občanů byla pošlapána spíš panem Boštíkem, když dobře věděl, kdo je a kdo není pozván, přesto přišel a sám dokonce navrhnul hlasovat o své přítomnosti a po hlasování v jeho neprospěch neodešel.

4. Schůze měla podobu prezentace pro lidi, kterých se bezprostředně týká otázka kanalizace, měla vyvážit jednostranně pojatou bleskovou “předváděčku”, která vyzněla přinejmenším nepříjemně a naši osobní důvěru v zastupitelstvo otřásla.

Níže je ještě krátká zpráva z TV:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100510/obsah/325339-obce-bez-cisticek

Přestože jsem si přála, aby se o mé výzvě k rezignaci diskutovalo a jednotliví zastupitelé k tomu zaujali postoj, rozhodli se, snad po domluvě, která schůzi předcházela,  hrát mrtvého brouka, k ničemu se nevyjadřovat, nechat říci pár slov kolegu P. Boštíka a celou věc už dál “nerozmazávat” a uzavřít ji šikovným vágním obratem, za kterým lze schovat jakýkoliv postoj, a sice “bereme na vědomí“, a tím celou věc “v souladu se zákonem”   považovat za uzavřenou (podle nich).

Aspoň vše zůstane doloženo na našich audionahrávkách.

 

Mar 292014
 

Včera večer se Neil vrátil  ze zasedání zastupitelstva na Obecním úřadě v Poříčí, kterého se zúčastnil jako host.  Prožil příjemný večer a cítil se tam vítán. Kdokoliv z nás se tam může jít podívat a poslouchat jak myška, o čem se hovoří, jak vůbec takové zasedání podle určitých protokolů (jednacího řádu) probíhá.

V tuto chvíli na úřední on-line desce je jen informace o převodu pozemků, takže nemám už přesně k dispozici všechny body, co se včera tedy měly oficiálně probírat, ale nevadí. Zastupitelstvo jistě nechce občany obtěžovat ani hlášením místního rozhlasu, že se koná zasedání o tom a tom a o čemž se občané mohou informovat sami na úřední desce dole v Poříčí. Zrovna dnes vyšel v novinách článek, kde “mistryně v paměťovém sportu” říká, že si naráz pamatujeme jen 7 informací. (Srov. ) Ani kdybychom byli tedy mistři světa v paměti, asi bychom si ani z rozhlasu ani z desky všechno nezapamatovali (tedy pokud by těch bodů bylo více jak 7).

P1040175_modified_1

Tak tady ve čtvrtek 3.dubna ’14 v 18. hodin večer

Neil doma vzpomněl témata, jako jsou:

– rekonstrukce nn v Mladočově ( NN –  nízké napětí)…..

-příspěvěk obce na babybox ve Svitavách

– rozpočet na letošní rok

Pak tam pan starosta četl  hydrogeologický odborný posudek na možnost (zda vůbec) stavby rybníka v Zrnětíně. Mimochodem kromě jiných důvodů nevhodnosti této stavby byla i nejistá síla pramene.….Jistě by se ke kolísavosti a nejistému či případně slábnoucímu prameni mohli odborníci na přírodní vědy, klimatologové, vodohospodáři a ekologové vyjádřit. Tedy k vodě, o které je v souvislosti s kanalizací také řeč.

Dalším tématem byla otázka vybudovat “Pomník obětem totalitních režimů”. Neil říkal, že všude v okolních vsích podle zastupitelů už nějaký pomník mají, aspoň se jmény obětí 1. světové války. Postavení pomníku obětem totalit. režimů se netýká ale nějakého místa v Mladočově, Neil říkal, že u nějaké lípy v Poříčí. Místo je prý již vybrané. Údajně by ale nešlo o nějaké drahé umělecké dílo, mají prý již nějaký přírodní kámen a ten by dostal nějakou plaketku s nějakou větou.  Za tři generace lidé zapomenout jména lidí, což je jistě dobrý nápad. Možná smíme i my navrhovat nápis.

Když se podíváme do slovníku, co je to totalitní režim, tak u hesla totalita se píše: je to režim, v němž jsou všechny sféry života společnosti ovládány vládnoucí politickou stranoucírkvínáboženskou sektou nebo jiným hegemonem. Dalším významným znakem totality je snaha po unifikaci (takže je třeba ještě stále zvažovat dobře i tu kanalizaci, ať generace po nás nedělají “Pomník všem obětem přesvědčeným, že se musejí připojit na veřejnou kanalizaci), zestejnění občanů, kteří bývají trestáni nikoli za delikty, ale za pouhou odlišnost nebo její projevy. V těchto režimech se uplatňuje faktická zásada, že co není výslovně veřejnou mocí povoleno, je zakázáno.

Když se na pojem totalitní režim člověk podívá v širší historické souvislosti očima mnoha staletí českých dějin, tak ho jistě napadne, že období nevolnictví, nucené rekatolizace, absolutimus a celého feudalismu by do toho mohlo asi spadnout také – za 100 let si možná lidé totalitní režimy lidé nespojí jen s fašismem a komunismem. To by se pak musel udělat pomník i upaleným čarodějnicím, Matěji Abrhámovi (selskému povstání, ale to už je v Újezdě – Pakosta atd. ), kterého osobně vnímáme jako kontroverzní osobu (tedy pokud není jen klevetou, že jeho lidé burcovali lidi, ať se k selské rebélii přidají pod nátlakem – jinak jim vypálí statek…).  Mladočov se do rebélií nemusel montovat, protože, jak víme,  patřil pod město Litomyšl a ne pod Zámek. Snad by se ale s tím Abrhámem také dalo něco dělat. Třeba město Příbor těží z toho, že se tam narodil a do tří let, než se přestěhoval do Vídně, žil psychoanalytik Sigmund Freud a využívá této skutečnosti k sebeprezentaci na pohlednicích, rodný domek existuje apod.

Rodný domek Abrháma jsem našla na internetu (muzeum tam asi není a asi kolem něho nevede turistická stezka Po stopách Matěje Abrháma, ale nevím, zda ještě stojí (snad farmář Pepa něco ví víc) a nepodařilo se mi zjistit autora fotografie níže (jsem připravena fotku stáhnout nebo pod ní jméno jejího autora připsat).

MatejAbrahamrodnydum

Jistě bude úsilím zastupitelů vymyslet větu směřující k nějakému nadčasovému univerzálnějšímu mottu, které zastřeší všechny totalitní režimya třeba přináší i jakési smíření. Já osobně moc nemám ráda, když se někde připomínají hrůzy – vyvolává to nepříjemné pocity. Tím ovšem tyto hrůzy a čest obětem nepopírám, ale jistě lze i zlé věci připomnět či formulovat tak, aby výsledný pocit ze slov na desce, která tu bude mnoho let, a který její slova na ní vyvolávají,  byl pozitivní. I kvantová fyzika říká, že na co člověk myslí, to přitahuje. Snad tedy tam bude něco stručného a nadčasového, třeba něco jako (pracovní verze): Všem obětem zlovůle časů minulých, které nás učí humanitě a vděčnosti za časy přítomné. ” Už by to vyzařovalo snad něco pozitivního, než nesnesitelná “Na věčnou paměť všech umučených, padlých, upálených, na duši zlomených či v kole lámaných….” či jenom zmínka o něčem negativním.

Pokud jde ale o pomníky, můžeme jich mít kolik chceme, třeba na každém rohu, ale jistě nejcennějším “pomníkem” je živý lid, který se každodenními činy chová jinak než ti, jejichž obětmi se někteří lidé v minulosti stali.

Každý ale, kdo prožil období válek, fašismu, dobu zejména 50. let a měl hospodářství, nebo aspoň četl dílo Kronika kolektivizace malé vesnice: Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945-1959, jistě uzná, že si tito hrdinové zaslouží všechnu čest. Mimochodem považujeme toto skriptum výše za takový klenot, za který by se nemusel stydět ani vydavatel Oxford University Press, pokud by se našel šikovný překladatel. Na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny AV se píše toto:

Publikace – přepsaný a formálně upravený originál rukopisu Jana Boštíka rolníka z Mladočova u Litomyšle – pojednává o událostech, které postihly tuto malou východočeskou obec v 50. letech minulého století v souvislosti s kolektivizací. Text je pozoruhodným ale zároveň svébytným svědectvím přímého účastníka popisovaných dějů a také osobitou výpovědí o každodenní realitě drobného zemědělce v letech kolektivizace. Jan Boštík byl vesnickým písmákem a hluboce nábožensky založeným člověkem, zároveň však člověkem osobně velmi statečným. Jeho text je mementem, které nám připomíná, že násilná komunistická kolektivizační politika přinesla zvláště nezměrné škody lidské a mravní, zničení mnoha životů a nespočet osobních tragédií.

Tuto kroniku vydal  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2008, 131 stran. Před pár lety jsme několik výtisků darovali a rozpůjčovali a již máme jen jeden a Kronika je již vyprodaná, ale pokud si přejete kopii, rádi Vám ji poskytneme.

Závěr: Celkově vnímal Neil tuto schůzi jako velice zajímavou a (až na tu schůzi o kanalizaci v Mladočově) pana starostu vnímal jako člověka, na jehož bedrech visí hodně zodpovědnosti a snaží se plnit svou úlohu, jak nejlépe dovede.

A ještě jedna důležitá poznámka: Když jsme schůzi ve škole plánovali, byla skutečně zamýšlena jen pro Mladočováky (na kterých jen záleží, jaká bude jejich vůle, aby dostali i jiné informace,  a ne že se budeme hádat my s nimi, s jinými zájmy a my mezi sebou a rozvrtávat soudržnost), ale že se s jejim obsahem a tím, jak proběhla, nebudeme tajit, zveřejníme ho třeba v nějaké videonahrávce či audionahrávce či alespoň podrobné zprávě na těchto stránkách. Zůstáváme tak naprosto otevření, snad víc než je třeba, protože nejen zastupitelé, ale i spoluobčané z ostatních vesnic, potažmo celý svět bude mít přístup ke všemu.

Neil se ale setkal s nepříznivou reakcí vedení obce na můj dopis, který panu starostovi předal, že prý podle nich je jim zapovězen přístup mezi nás, prý je to rozhořčilo a nepovažují to za nejsprávnější, dokonce prý to nesmíme takto dělat. Mají na takový názor právo. To, že někdo není zván, sice neznamená, že je mu přístup zakázán, ale existuje určité dekorum (třeba v případě svatby), že když někoho zveme, tak nebudeme psát zvlášť oznámení, že někoho nezveme.

Neil si myslel, ať už omylem či oprávněně, že záležitosti, které byly zmíněny v mém dopise (který přinesl osobně), který pan starosta přečetl, budou zaprotokolovány v zápise ze schůze, ale nebylo tomu tak. Neil znovu přivedl pozornost k našemu přání na pana starostu, aby vyhlásil referendum. Asi do týdne můžeme čekat nějaké vyjádření. Stejně tak, co se týče iniciativy na založení osadního výboru a dalších otázek a obav zmíněných v oné epištole pro sousedy. 

Jedna schůze iniciována obcí již navíc proběhla a byl na ní jen pan starosta s panem místostarostou, ale nyní budeme mít svůj vlastní předběžný program:

-snaha o vymezení problematických okruhů

-rozklíčování zákonů, jejich právní interpretace a překlad do mladočovštiny

– aspoň půlhodinové slovo by měl dostat každý z našich 2 pozvaných hostů. 

Těšíme se tímto na přednášky těch, kdo k této věci mají podle našeho názoru také co říci a jsou ochotni se podělit o svůj pohled na věc, aby se nám tato složitá mozaika začala postupně skládat.  

Žádné téma ale nevylučujeme, nevymezujeme je předem, neprosazujeme svůj pohled, aby platil pro ostatní, snad ale pomůžeme sousedům rozšířit spektrum přístupu k problematice kanalizace. Pohledy na věc mohou fungovat vedle sebe a obohacovat se. A neříkáme, že je to úplně poslední setkání. Musíme ale dodržet určitý časový rámec, abychom tam nebyli do půlnoci.

Nejsme žádné autority na kanalizaci, ale doufáme, že i tak nás jen proto nikdo dosud “neodstřelil”. Byl by to výstřel do vlastních řad.