Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Jun 092014
 

P1040722_townhallPoriciuLitomysleZájem veřejnosti o zasedání zastupitelstva  významně stoupnul – zatímco té poslední se zúčastnil jenom Neil, na poslední schůzi se počet návštěvníků z řad veřejnosti zvýšil o 400 %, přišlo na ní 5 lidí. Ze zákona je zasedání zastupitelstva přístupné veřejnosti, přičemž platí zásada bezvýjimečnosti a ani vedení obce nemá právo nikoho z jednání vyhodit.  A to není špatné, když vezmeme v úvahu, že málokdo si o datu a programu schůze stihne přečít na reálné či virtuální desce a pan starosta neuvažuje o tom, že by zprávu o konání schůze (nejméně 4 x do roka) ohlásil místím rozhlasem. Není to jeho povinnost ze zákona a zastupitelé mají možná větší klid na práci. Že se na parkovišti budou prodávat vykrmení brojleři – to se lidé dovědí vždy včas, ale že bude schůze – o tom většinou nemají šajnu. Je škoda, že rozhlas, který se nedávno modernizoval a jistě to něco stálo, nám v tomto smyslu nemůže sloužit a zatím vše zůstává u zkoušky sirén a podobných  hlášení. Budeme se příště snažit, aby lidé o schůzích věděli a přišli na ní.

Pro ty, kteří si myslí, že taková schůze se normálních lidí  netýká, nebo mají obavu, že nebudou vítání, nebudou moci nic říci, zde poskytujeme audionahrávku v plném (objektivním) nezkresleném znění ze schůze zastupitelstva, které bylo usnášeníschopné, chzběl jenom jeden pan zastupitel a jedna paní zastupitelka, která ale pak dorazila a nestihla jenom první hlasování. Zde je druhá část a dále pod ní první.

      ZOOM0005.MP3

Tento audiozáznam byl pořízen otevřeně s diktafonem, který Neil držel v ruce, snad si toho všichni všimli. V některých městech mají dokonce místní televizní vysílání ze zasedání zastupitelstva. Nikdo se Neila neptal, co to má, a opakuju, že ze zákona je zasedání zastupitelstva přístupno veřejnosti, což nemusí platit o schůzi výborů včetně osadního.  Zákon říká, že co není zakázáno, je dovoleno, zakázat nahrávat by byl právně napadnutelný exces. Respektujeme jinak soukromí lidí, ale vzhledem k zpochybňování pana Ing. Petra Faltyse toho, co kdo řekl na minulé schůzi dne 26. 3. letošního roku, snad  audionahrávka může jakékoliv pochybnosti rozehnat.

Tak třeba níže jsou odkazy k tématu pořizování audiozáznamu:

http://www.novinky.cz/domaci/336822-natacet-nas-nebudete-rozhodli-radni-nezakonne.html

 http://www.otevrete.cz/faq/audiovizualni-zaznam-ze-zasedani-zastupitelstva-obce-420.html

http://www.mojejicinsko.cz/index.php/home/1266-starosta-vysokeho-veseli-behem-zastupitelstva-pil-alkohol-a-kolegovi-vyhrozoval-nasilim

Audiozáznam v plném znění bez vytrhávání z kontextu je jistě objektivní, vystupování a projev jednotlivých zastupitelů v plné podobě, než jen zápisy ze schůze za-stupitelů, kteří mají zastupovat občany a jejich zájmy. Ideální by bylo, aby na schůze chodilo více lidí, byli v obraze o tom, co se v obci plánuje a děje a mohli o tom přemýšlet a vznášet dotazy. Program poslední schůze již z elektronické desky byl odstraněn (což je škoda vyhledem k tomu, že některé i menší obce mají na internetových stránkách obce archív programů všech schůzí i 10 let nazpátek, viz třeba nedaleká vesnička Nová ves u Jarošova: http://www.novaves.infobec.cz/index.php?page=menu_ou_usn )  Pokud není občan bdělý, může mu nějaký bod programu snadno uniknout.

Program

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva Obce Poříčí u Litomyšle, které se koná ve středu

4. 6. 2014 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu.

Program:

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013

 2. Závěrečný účet za r. 2013

 3. Účetní uzávěrka za r. 2013

 4. Žádosti o příspěvek na činnost

 5. Prodej stavebních parcel

 6. Dotace z POV na r. 2014 – smlouva

 7. Cyklostezka Litomyšl – Proseč

 8. MAS Litomyšlsko – zapojení do MAS

 9. Komunální volby 2014 – počet zastupitelů

 10. Osvětlení fary v Mladočově

 11. Žádost o projednání dokumentu – Věra Dudmanová

 12. Žádost o rezignaci místostarosty obce

 13. Různé

Níže je ještě jednou zvlášť úsek, kde se pan Boštík vyjadřuje k bodu 12.

      skuse%204-6-14.mp3

Stručný komentář:

Vím, že pro cca 145 občanů Poříčí je pan Pavel Boštík nedotknutelným patriarchou, přesto bych si dovolila malý komentář: Jak asi víte, bylo nedávno vypnuto silné světlo, které mělo původně osvětlovat faru, ale osvětlovalo i soukromý dům Krejčových. Pan Boštík je jediný radní, který se s touto situací nechce smířit a rád by faru opět osvětlil, což v rámci bodu Různé vyjádřil. Snad prý osloví nějakou firmu, která by mohla nabídnout nějaká světýlka blíže k budově či přímo na zdi tak, aby tentokrátě taková světla nikoho neosvětlovala.

Je mi však záhadou, proč vůbec otázka osvětlení budovy, která vůbec není majetkem obce, ale vlastnické právo na ní má římskokatolická farmost (čp. 1, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) vůbec padla na půdě obecního úřadu. Pokud budova patří faře, nechť si ji osvětlí farnost, a to za své peníze, nevím, co s tím má co do činění obec… ? I když je to, jak se zdá, v režii obce, rozhodně by světlo nemělo nikoho jiného osvětlovat. Pokud si nějaký občan bude chtít osvětlit svůj dům, asi s tímto návrhem nepůjde na schůzi zastupitelstva. Nechť členové farmí rady společně dojdou k závěru, ne jediná osoba. Rozumně opodstatnit, že je třeba budovu osvětlit, v jakém rozsahu, zda nestačí ji osvětlit jen o svátcích ( jen v období Adventu) či zda vůbec. Skutečně ani nevím, kolik lidí večer budovu může vůbec vědomě obdivovat a zda se člověk, který přichází na hřbitov, více neobrací do svého nitra a vzpomínek. Na výše zmíněné otázky, nikoliv na faru, bychom si měli posvítit!

Jinak jen stručně k jeho vyjádření k mé výzvě o rezignaci:

1. Nelze nic vytknout prohlášení pana Pavla Boštíka , že zlu je třeba odolávat. Identifikovat ho však není lehká věc. Pan  Boštík považuje za “políček demokracii” to, že “se budeme vyhazovat ze schůzí”. Je to nestoudně účelové prohlášení, nebezpečně použité zcela mimo kontext. Je možné se na celou věc podívat i z opačného a zejména širšího pohledu: pokud se budeme vnucovat na schůzi, na kterou nejsme pozvání (ale ani žádným orgánem obce delegování) , ale jejíž záznam bude zveřejněn, pokud máme pocit, že se na ní musíme dostat za každou cenu, co to říká o zdejší demokracii a nositeli politické kultury? Co to říká o demokracii, když se člen zastupitelstva na nějakou schůzi nejen tlačí stůj co stůj proti vuli lidí, ale navíc dokonce s již dopředu jasným záměrem, kterým rozhodně nebude diskuse (s nimž se ani netají): hájit stanovisko “obce”? Znamená to, že na takovou schůzi (a to jsem právě předpokládala) nepřichází s tím, že by se něco nového dozvěděl, přijal třeba i jiné, méně technokratické řešení problematiky splašků,  ne nutně jako lepší, ale jako třeba alternativu, která stojí rovnocenně na stejné úrovni jako jiná řešení. Znamená to, že to svoje řešení považuje za jediné správné pro všechny. A ještě něco: je zvláštní, že nejspíš nebyl delegován Zastupitelstvem, aby jako jeho představitel na schůzi s cílem hájit “stanovisko obce” dorazil, a pokud ano, pak to nevrhá vůbec příznivé světlo na celé zastupitelstvo. 

Byla jsem na první schuzi v Pořičí svědkem pro mé oči zcela čitelného manipulování s veřejným míněním – lidé, kteří si kanalizaci nepřáli, nikdy to, že tady není, je netrápilo, odcházeli ze schůze jako vyměněni- kanalizaci si přejí – zastrašeni tím, že již nyní by správně měli platit za odvoz splašku snad 60 tisíc korun. Pánové zapomněli zmínit to, že zákony, které četli, platí v dané formulaci tam, kde již kanalizace je, a je na ni napojeno aspoň 50 lidí (jak stanovi zákon o vodovodech a kanalizacích). Tam, kde kanalizace není (a ani být nemusí), tak vyhláška říká toto: U obcí do EO 2000 nakládá se splaškami “přiměřeným” způsobem. Tj. jakýmkoliv způsobem – opakované vzorkování kvality povrchových vod
by onu “přiměřenost” mohlo zjistit. “Přiměřenost” v souladu s  nařízením vl. č. 61/2003 Sb.  Naše obec raději neinvestuje do šetření toho, do jaké míry je zde skutečně životní prostředí poškozováno, ale do počítání toho, kolik milionu “by” stála realizace takového projektu. Z případných ušetřených peněz za nákladnou kanalizaci by mohla pak lidem raději přispívat na odvoz kalu apod. Nebo je nechat platit paušální stočné,aniž by museli mít kanalizaci – za něho by jim obec zajistila odvoz kalu, septiku, a ještě by na toto stočné na “přiměřené čistění” mohla možná i žádat o dotace od Ministerstva zemědělství.

2. Budova školy je sice veřejná, ale v této době je pronajatá, a i když se občas projeví morální právo Mladočováků k jejímu užívání v tom, že nemusejí nic hradit za užívání, stejně platí, že volně ji užívat bez dohody s panem Mauerem nemůžeme (jako městský park), natož lidé z jiných koutů země (Pražáci).   Ostatně na to mě upozornoval i pan starosta, že to bude složité, že budeme muset asi platit za pronájem, topení atd.

3. Demokracie či vůle občanů byla pošlapána spíš panem Boštíkem, když dobře věděl, kdo je a kdo není pozván, přesto přišel a sám dokonce navrhnul hlasovat o své přítomnosti a po hlasování v jeho neprospěch neodešel.

4. Schůze měla podobu prezentace pro lidi, kterých se bezprostředně týká otázka kanalizace, měla vyvážit jednostranně pojatou bleskovou “předváděčku”, která vyzněla přinejmenším nepříjemně a naši osobní důvěru v zastupitelstvo otřásla.

Níže je ještě krátká zpráva z TV:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100510/obsah/325339-obce-bez-cisticek

Přestože jsem si přála, aby se o mé výzvě k rezignaci diskutovalo a jednotliví zastupitelé k tomu zaujali postoj, rozhodli se, snad po domluvě, která schůzi předcházela,  hrát mrtvého brouka, k ničemu se nevyjadřovat, nechat říci pár slov kolegu P. Boštíka a celou věc už dál “nerozmazávat” a uzavřít ji šikovným vágním obratem, za kterým lze schovat jakýkoliv postoj, a sice “bereme na vědomí“, a tím celou věc “v souladu se zákonem”   považovat za uzavřenou (podle nich).

Aspoň vše zůstane doloženo na našich audionahrávkách.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)