Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Jan 162015
 

Dne 10. 12. 2014 se konalo poslední loňské zasedání Zastupitelstva. Byli jsme bohužel zkráceni na svých právech ke svobodnému přístupu k informacím (tedy práva na účast na takovéto veřejné schůzi). Nemůžeme zde tedy ani volně poreferovat vlastními slovy o tom, co na schůzi proběhlo. Žádné zápisky  v podobě usnesení v protokolu ze zasedání nenahradí osobní účast na schůzi s vlastníma ušima či alespoň audio nahrávku. Musela bych o ně požádat pana starostu či paní sekretářku, na netu jsou jen usnesení z roku 2010, ’11 a ’12. Zastupitelstvo samo nic takového nepořizuje a na informace jsou i oficialní stránky obce poměrně chudé (viz absence usnesení).

K diskriminaci (nemožnosti účasti na schůzi) došlo následkem toho, že pan starosta na tomto veřejném zasedání chtěl uplatňovat “zákon na ochranu osobnosti” své, zastupitelů a lidí z řad publika. Tento svůj mylný výklad zákona (zákon na ochranu osobnosti nelze uplatňovat na veřejném zasedání, a to ani u osob z publika) se rozhodl si prakticky vymoci,  a to nikoliv nějakou diskusí za účelem dohody mimo den schůze, ale nešťastným způsobem – násilně a nezákonně. Před zahájením schůze Zastupitelstva na nás zavolal policii ČR za pasivního přihlížení ostatních zastupitelů a ostatních občanů.

Takže ke schůzi můžeme říci jen to, že:

jediné, čeho jsme si všimli, bylo, že  tentokráte opět nechybělo “obecenstvo” z řad občanů a občanek, opět především sestávající z členů rodiných příslušníků; zdá se, že paní Faltysová stále nepochopila, co je to osobní útok, a co věcná diskuse a naopak – že věcná záležitost není osobním útokem. Byli tam i někteří další občané z Mladočova, patrně ti, kteří již podepsali smlouvu ke stavbě kanalizace, na kterou by se připojili, a snad se k tomu měli něco více dozvědět. Nevím.

Vzhledem k již proběhlým diskusím a událostem z minulého roku máme důvodné podezření, že ani některým občanům z Poříčí ani vedení obce nejde ani tak o nějaké reálné ohrožení ochrany jejich osobnosti, jako spíš o ukončení demokratické diskuse (“konfliktů”) v této obci, ukončení komentování věcí veřejných v moderní demokratické společnosti, kde veřejná správa by občanovi měla být otevřená a průhledná jako křišťál.

A to jsme jednou i  žádali, aby se vůbec konání  zasedání Zastupitelstva oznamovala veřejným rozhlasem, čimž by se ukázala silná dobrá vůle, která jde za minimum, které si žádá zákon (ohlášení na nástěnce dole v Poříčí jen 7 dnů před schůzí a na internetu, odkud to hned jako kouzlem zmizne, zatímco “aktuality” o již dávno uplynulých akcích tam zůstávají), což by mohlo povzbudit i více lidí, aby se šli občas na zasedání podívat. Však do Lidového domu bychom se snad vešli. Máme snad rozhlas jen pro hlášení prodeje mražených brojlerů?

Snad schoulostivělost vyvíjená 25 let způsobila, že zastupitelé asi snášejí špatně pohled sami na sebe, aniž by se je někdo pomocí nahrávání snažil účelově zesměšňovat. Pokud se někdo chová ne zrovna vhodně, kamera za to nemůže.

Krátké video níže situaci před schůzi zachycuje. Dlouho se čekalo a nebylo jisté, kdy policie dorazí, pan starosta odmítl zahájit zasedání, třebaže jsme mu sdělili, že vypínáme kameru, abychom druhé lidi neokrádali o čas, i s tím vědomím, že na filmování či nahrávání na diktafon máme právo. Policisté přišli, z vlastní vůle jsme je následovali s tím, že pokud bychom neodešli dobrovolně, byli bychom odejiti násilím. Nedovolili nám na schůzi ponechat na židli aspoň diktafón, čimž jsme byli diskriminováni, neboť jsme přišli o podrobný obsah schůze, který žádné zápisy již nenahradí.

Tato videonahrávka nám byla policí vrácena asi po měsíci s tím, že “byla přezkoumána a není třeba ji předat správnímu orgánu”. Očekáváme veřejnou omluvu (třeba ve Zpravodaji) ze strany pana starosty a zastupitelů a uznání od všech přítomných, kteří se zúčastnili tohoto “honu na čarodějnice”, že to, na čem se podíleli, ať již pasivně či aktivně, “nemělo nohy a nikam to nevedlo”, což jsme již na schůzi jasně sdělovali za účelem možnosti ještě odvolat celou akci, zachránit si tak tvář a projednat v klidu celý problém raději v jiný den a čas. Způsobilo nám to
jistou újmu, kterou je třeba napravit.

Video je zde opožděné, protože policie nám zabavila paměťové karty z diktafonu a kamery a museli jsme čekat přes svátky a půlku ledna na jejich návrat a na to, co si s tím počnou. Třebaže jsme opakovaně informovali pana starostu a ostatní zastupitele a jejich přátelé a příbuzné, že už i jiná obec chtěla bránit natáčení, že vyšší orgány to zrušily jako nezákonné, pan starosta nereagoval.Viz zde článek Natáčet nás nebudete, rozhodli radní. Nezákonně.: http://www.novinky.cz/domaci/336822-natacet-nas-nebudete-rozhodli-radni-nezakonne.html

Oznámení o programu schůze zastupitelstva bylo umístěno na internetu, ale již je smazáno, nebo asi někde jinde na stránkách. Usnesení jsou jen do roku 2012. Aktuality vpravo nahoře jsou zastaralé, je třeba jít na Kalendář akcí (plesy a zájezd do Deštného) vlevo dole.

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva Obce Poříčí u Litomyšle, které se koná ve středu

10. 12. 2014 od 19.00 hod. v kulturním domě v Poříčí.

Program:

  1. Rozpočtová změna č. 3/2014

  2. Rozpočtové provizorium na r. 2015

  3. Pasport obecních komunikací

  4. Svoz komunálního odpadu v r. 2015

  5. Vodné a stočné v r. 2015

  6. Projekt Separace bioodpadů v mikroregionu Litomyšlsko – Desinka

  7. Kanalizace – dokumentace pro stavební řízení

  8. Různé

P1050725_Mladocovvzime