Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Jun 282015
 

Policie ČR,
Smetanovo náměstí 51,
Vodní valy, 570 01
Litomyšl

Stížnost na starostu pana Františka Bartoše a komunikaci s Policii ČR

Vážená/ý paní/pane,

dne 17. 6.2015 na zasedání Zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle byly manželovi strhnuty ze zápěstí hodinky, s nimiž se nám dosud nikdo nepřihlásil. Někdo mi (Věře) je tam v průběhu útoku na manžela nabízel, ale odmítla jsem je s tím, že nejsou moje – neuvědomila jsem si v tom stresu, že jsou manžela. Navíc jsem v tu chvíli měla opravdu jiné starosti.
Hodinky, které nestály pár set korun, jsem si pár dnů po zasedání přála mít zpátky, ale abych se vyhnula zbytečným konliktům s panem starostou, poslala jsem mu v neděli 20.6. 2015 jen stručný a věcný email v tomto znění: Pane starosto, v Lidovém domě byly manželovi strženy z ruky hodinky, že prosím a děkuji poctivému nálezci o jejich navrácení třeba na obecní úřad, kam by se Neil pro ně stavil. Věra
Obvykle totiž odpovídá okamžitě. Na stručnou odpověď měl všechny úřední hodiny uplynulého týdne. Žádnou odpověď jsem doposud emailem ani poštou nedostala.
Dnes jsme byli s Neilem v Poříčí u Litomyšle, bylo krásné počasí, a tak když jsme uviděli u obecního úřadu auto pana starosty, rozhodli jsme se využít příležitosti a jít se ho na hodinky zeptat osobně. Dveře do obecního úřadu byly dokořán, já zůstala přesto raději u nástěnek venku, abychom nevyvíjeli už jen přítomností nás obou na pana starostu žádný nátlak a vše mohlo proběhnout slušně, věcně a v klidu.
Manžel vstoupil do chodby, dveře do kanceláře byly rovněž otevřeny, ale dovnitř nevstupoval. Pan starosta zrovna ve stoje s někým hovořil. Mezi dveřmi se Neil pouze slušně a klidně zeptal na ty hodinky. Jediná reakce pana starosty byla: Nejsou úřední hodiny, vypadni. (A zavolal policii). Když jsem rovněž volala na policii do Litomyšle po odchodu Neila z obecního úřadu (bála jsem se, že přijedou za hodně dlouho a chtěla jít přitom domů), chtěla jsem jim vysvětlit, co se z našeho pohledu stalo či spíš co se nestalo. Příslušný člověk, který telefon vzal, mě odmítal poslouchat s tím, že ať vše řeknu tomu, kdo tam přijede a vůbec, že prý “vyhledáváme jen konflikt”.
Ráda bych tímto podala stížnost:
Domnívám se, že ani pan starosta ani příslušníci policie nevědí, od čeho jsou úřední hodiny a jaký je jejich vztah k občanovi. Úřední hodiny jsou ve skutečnosti od toho, abychom pouze měli větší garanci, že když na úřad příjdeme, že tam někdo bude. Nic víc. To, že nejsou úřední hodiny neopravňuje starostu upírat komukoliv právo vstupovat na úřad (je-li otevřeno) a oslovit ho, a zároveň starostu neopravňuje volat si policii, pokud ho někdo osloví! Pokud je starosta či někdo jiný na obecním úřadě i mimo úřední hodiny, tím lépe pro občana. Obecní úřad je obecní “veřejnou” budovou, neznamená to, že tam občan nemá nikdy jindy mimo úřední hodiny co dělat, nebo že musí být zaručeně dopředu na schůzce domluven. Pokud příjde a slušně se na něco zeptá (třeba vylučovací otázka, na kterou je odpověď ano/ne) a starosta ihned volá policii, podle mého názoru takový starosta opětovně zneužívá policii pro harašení a zastrašování občana.

Podle mého soudu, když zavolá starosta obce Poříčí u Litomyšle policii, tato by měla od nynějška lépe zkoumat, jaké přesné důvody ho k tomu vedou. Zjistit, jakým nepřiměřeným způsobem se někdo chová, jak dlouho a proč má vůbec policie přijet. Starosta má asi právo si policii volat třeba na základě subjektivních pocitů. My ale máme také právo vyjádřit, že se nám to nelíbí a že k tomu nevidíme důvod.

Další část mé stížnosti se týká způsobu komunikace ze strany policie.
Zaprvé – podle mého soudu si mě měl příslušník v telefonu v prvé řadě vyslechnout- vždyť nemohl vědět, proč přesně volám, zda se to netýká i něčeho jiného, zda se nemohl někde stát závažný trestný čin.

Zadruhé se domnívám se, že policista by měl zůstat neutrální a zdrženlivý, pokud jde o vyslovování jakýchkoliv osobních soudů (že “vyhledáváme konflikt”). Mohu si totiž pak myslet, že policie v Litomyšli jako taková je podjatá či se přiklání k pomluvným nálepkám pocházejícím z druhé strany, že jsme “potížisté” a že “vyhledáváme konflikty”. Opak je pravdou. To by se ovšem policie musela zeptat i jiných občanů (z Mladočova) mimo okruh skalních příznivců pana starosty, kteří byli na posledním zasedání. Zrovna dnes jsme v Poříčí například náhodou potkali starého pana Macha, který hned hlásal, že nám fandí.

Jestli někdo provokoval, tak to byla například účastnice posledního zasedání paní Magda Doleželová (dcera pana místostarosty). Když jsme po zasedání projížděli kolem Hospody Na ranči po rozhovoru s policii (kterou jsme my zavolali), naproti “Ranči” přes cestu je posezení a tam na nás (co jsme byli v autě) ještě provokativně s úsměvem mávala (v jedné ruce velké pivo), policejní auto přitom bylo za námi. Který slušný a vyzrálý člověk má potřebu po tom všem ještě provokovat – mávat a smát se? Snad jedině dcera místostarosty pana Boštíka, která své chování od něho odkoukala. Ani jsme o tom minule nepodávali hlášení.

Co jsme tedy měli v případě ztráty hodinek dělat? Ignorovat to úplně a “vyhýbat se konfliktu”? Jít se na ně poptat v úředních hodinách (když můj email pan starosta ignoroval?) Ani v úředních hodinách nebylo v této obci zaručeno, že starosta na obecním úřadě bude. Nebylo ani zaručeno, že pan starosta v úředních hodinách také rád ihned nezavolá policii. Naposledy když mu tam například Neil přišel slušně nabídnout CD s dokumentárním filmem Osada Mladočov (starousedlíkům z Mladočova se tolik líbí), aby se promítal na Setkání rodáků. Hodil ho do koše a zavolal policii. (?)

Chtěla bych zopakovat, že úřední hodiny jsou pouze od toho, aby měli lidé určitou silnější záruku, že na obecním úřadě tam pro ně někdo bude. To ale neznamená, že k dispozici nemůže být pan starosta i jindy a že ho nikdo nemůže na obecním úřadě zkusit aspoň slušně se svou věcí oslovit, aniž by riskoval, že na něho starosta zavolá ihned policii jako na nějakého zloděje. Přála bych si, aby se to nikdy neopakovalo.
Nevíme, co přesně pan starosta proti nám má, ale měl by si uvědomit, že zůstává i vůči nám také v profesionální úloze starosty a podle toho s námi jednat. Věříme, že policie má rozum.

S pozdravem za vyrozumnění děkuje Mgr. Věra Dudmanová
Věra Dudmanová Mladočov 7
Mladočov, 26.6.2015 570 01 Litomyšl, mob. 773 497 017

 Posted by at 7:38 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)