Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Jan 262015
 

owlNa adresu Zastupitelstva obce jsem poslala další dotaz, opět já, další dva občané svým podpisem, jak si žádá zákon, podpořili moje právo se ptát a aby na dotazy přímo a oficiálně odpovídalo samo Zastupitelsvo. Neptá se tedy celý Mladočov, i když vím, že na odpovědi na dotazy, které jsem v poslední době poslala, nečekám jenom já, že otázky zejména okolo kanalizace a zdejších vztahů pálí více lidí.

——————————————–

Obecní úřad – Zastupitelstvo obce

Poříčí u Litomyšle

Otázka tlumočení cizích názorů a úloha pana Jana Krejčího st. při uzavření školy v Mladočově ve 2. pol. 70. let 20. stol.

Vážený pane starosto,

přeji si prodiskutovat následující sdělení s 2 otázkami níže a aby tento požadavek byl zařazen jako jeden samostatný bod na programu schůze Zastupitelstva.

—————————————

Vážené Zastupitelstvo,

v emailu od pana starosty Františka Bartoše ze dne 15.1.2015 bylo napsáno toto:

Vás, paní Dudmanová, považuji za velice inteligentní ženu a měla byste vyslovovat pouze svoje názory, které jste získala na základě vlastních, prožitých zkušeností a netlumočila názory dalších jedinců, které Vám jsou podsouvány a o kterých nevíte, zda se zakládají na pravdě. Žijeme v době, kdy je velice jednoduché a moderní někoho pošpinit, na omluvy se však následně zapomíná.

Podobná myšlenka se v podobné verzi ohledně jakési blíže neurčené “doby, kterou jsem nezažila” a že “nikdo nemůže subjektivně soudit”, také již objevila i v dopise pro mě od paní Veroniky Černé. (Nevím, zda nejde o nedopatření a nemělo v dopise stát “objektivně”, což by dávalo o trochu větší smysl.) Patrně se zde v obci tato kritická úvaha papouškuje jako kolektivní mínění, přičemž nikdo k ní nic konkrétního nepřidá, nebo je možná doplněna podrobným ústním návodem k porozumnění, který mně, které se to nejvíc týká, ale nikdo neposkytl.

Je to manipulativní a nezodpovědné – vágní nevěcná kritika.Chce-li mě kdokoliv kritizovat a chce-li mi dát možnost, abych něco napravovala, musí se ve svým sdělení vyjadřovat konkrétně a ne ve formě vágních obvinění. Email od pana starosty také nic blíže nevyjasňoval, a to mi bohužel nahrává k přání, aby se tento problém výkladu cizích názorů konečně vyjasnil tím, že se položí na stůl jako půlbod na schůzi Zastupitelstva coby Otázka tlumočení cizích názorů.

Poznámka k tématu:

Pan starosta 145 občanům z vesnice Poříčí a sám sobě zpětně nevytýká, že podepsal dopis paní Faltysové s nepodloženými osobními útoky na mou osobu, dopis svědčíci o jejich signatářích, že jsou postiženi bezvýhradnou zbožnou úctou k osobě pana místostarosty Pavla Boštíka a nepochopením a nezájmem o poznání jiných souvislostí. Snad pan starosta využil takový dopis patrně jen proto, aby se svým podpisem svezl na vlně poháněné zúženým vědomím kolektivní hlouposti.

Nevytýká nic paní Faltysové (která má možná, jak věřím, zlaté srdce), ale stále nerozeznává věcnou diskusi od neopodstatněných osobních útoků, které začínají nabývat xenofobní povahy. Když velkoryse přehlédnu tuto skutečnost, dovolím si říci k slovům pana starosty (o tom mém tlumočení cizích názorů) následující:

1) Těžko mohu hádat, co měl pán starosta (a jiní) na mysli. Měl být prostě konkrétní, nebo nepsát nic. Když to nechce rozvádět či nemá čas diskutovat a ničím to zodpovědně doložit, neměl žádnou podobnou vágní kritickou úvahu přidávat.

Kdyby měl člověk vyslovovat názory jen na věci, které sám prožil a odžil, nebyl by schopen žádného rozhodnutí na základě dostupných informací, nehnul by se z místa, nemohl by si dělat žádné, třeba dočasné názory, nebo by se pořád ptal vedení obce na vyjasnění dalších otazníků – třeba kam se poděly zlaté zuby pana Konvičky. To bychom mohli úplně zrušit ve škole předmět dějiny, vymazat je z povědomí občanů, aby neviděli souvislosti. Pokud by se nás někdo zeptal na to, zda odsuzujeme fašismus, museli bychom říci, že jsme to neprožili, v té době nežili a tak kdo ví, zda vůbec nějaký byl; zda ten či onen režim byl opravdu tak zlý a zda staré fotky nejsou fotomontáží.

a) Pokud má pan starosta snad na mysli slova pana Vojtěcha Faltyse, že Mladočováci nemají co volit, protože nikdy nic neudělali pro obec, je přirozené, že si stojím za zprávou od svého manžela a vím, že to pan F. řekl a považuju to za skandální. Nikdo jeho slova zatím nějakým seriozním způsobem nedementoval.

b) Snad se to může týkat něčeho ve videu Osada Mladočov, ale nejsem si ničeho vědoma, opatřili jsme ho vyváženým klidným komentářem.

c) Snad se to týká mého článku k historii školy v Mladočově. Čerpala jsem a citovala z knihy pana Františka Kučery, kde lze i dohledat, kdo v té době již byl ve vedení obce. Tehdejší ředitel DDM Svitavy již zemřel. Pan Kučera o sporu píše: Tento první soudní spor obnovene obce trval od dubna 1995 do července 1997. Obec však nečekala na jeho ukončení, ale již brzy po jeho zahájení objekt obsadila. (V osadě a v Zastupitelstvu jsou živí svědkové či aktéři této události.)

Pokud se pan Kučera mýlil, předpokládám, že by došlo k revizi knihy již dávno – vždyť ji vydal samotný obecní úřad. Opět – nikdo na článek seriozně nereagoval, (nepočítám-li citoslovce pché! od paní Faltysové) a nepřál si, abych na stránky umístila něčí jinou výpověď. Popírá někdo z přítomných zastupitelů nebo veřejnosti, že k obsazení školy před ukončením soudního sporu došlo?

I kdyby vedení obce jednalo tehdy nekorektně a nezákonně, nejsem zde od toho, abych po někom házela kamenem. Neznamená to však, že nemohu hledat souvislosti, že si nemohu udělat na základě všech dostupných informací “úsudek” a názor o opakujících se vzorcích chování, který není ještě nutně “odsouzením”; že na tuto zprávu nemohu upozornit a odkazovat na ní na stránkách mladocov.cz.

2) S ohledem na úvahu pana starosty z emailu o tom, že bych si měla dělat názory jen z prožitých zkušeností, zde po této “přihrávce” vznáším další dotaz, kd už jsme u “prožitých zkušeností”: V době, kdy Neil usiloval o vypnutí nesmyslného intenzivního světla před farou, narušujícího noční klid Krejčových, pan starosta loni v létě na manžela na úřadě křičel slova zhruba ve smyslu: Zjistěte si, za koho bojujete!…víte, že se škola zavřela a víte, kdo to podepsal? Pan Krejčí!!!”

Ptám se – a jde o druhý půlbod programu schůze: Co, kde a jak si máme zjistit o panu Krejčím? Je zde něco, co nevím o panu Krejčím? O tomto, zdá se mi (a věřím, že i jiným), uvolněném, slušném, trpělivém, pracovitém a kdykoliv a komukoliv nápomocném člověku, včetně celé jeho oblíbené (v naší osadě a okolí) hodné rodiny?

a) Nevím, zda pan starosta období let 1976-77 si už sám za plného vědomí plnoletého člověka “prožíval”a zda chodil vůbec do nějaké školy. Byl snad pan starosta tenkrát osobně u toho?

b) Rozhoduje snad jediný člověk v osadě pod Dolním Újezdem, nikoliv soudruzi ze školského úřadu o uzavření školy? Byla snad tato škola jediná v ČSSR, která se musela zavřít, nebo jich byly stovky? Je snad dnes tak snadné otevřít si starou školu nebo ji založit novou v Poříčí?

Nenosí zde někdo v srdci cosi, co se mi zdá jako iracionální nenávist, kterou chytil jak infekci od někoho jiného, nikoliv na základě vlastní zkušenosti? Smysluplnost jakékoliv nenávisti odměřuje přísné měřítko Božích mlýnů, které melou každému z nás. Kdo zde vlastně “rozeštvává” lidi? Vyprchala už konečně jakákoliv nenávist a je nahrazena rozumem, laskavostí a vcítěním, které jsou jistě předpokladem k tomu, aby “za”-stupitelé obce nestranně plnili svou úlohu, kterou je služba VŠEM jejich občanům, a neriskovali, že tomu tak není?

Není snad každá doba o lidech, o čemž svědčí to, že pan Krejčí svou pozici ustál a byl předseda JZD i po Listopadové revoluci, stejně jako Karel Gott vyhrává Zlaté slavíky? Bez ohledu na to, zda máme socialismus, Eurosojuz nebo dobu pobělohorskou s patenty, kdy jen jediná římsko-katolická víra byla ta pravá a ostatní víry bludy a kdo nekonvertoval (i po mučení), tak si vzal doslova pár švestek (majetek propadl) a musel opustit zemi? Co vede Zastupitelstvo obce k rozhodnutí stavět pomník “obětem totalitních režimů 20. století”, když si všechny tyto doby “neprožilo”? A kdo byl onou obětí těchto režimů? Nedluží obec památník svému rychtáři Matěji Abrahámovi?

Chceme stavět pomníky jiným časům, nežijeme však náhodou i dnes v jistém druhu totality, sešněrovaní a dusení novými regulacemi, které platí i pro ČR (aby se “netříštily zájmy EU”)? Totality, která chce občanům ČR diktovat, zda smíme pozvat sousedy na domácí zabíjačku? V režimu s demokratickým deficitem, který dovolil, aby se utratily stovky milionů korun na propagandu ANO pro vstup do EU a 0,- Kč na kampaň NE, kdy 80 % zákonů tvoří nevolení úředníci cizích zemí, zákonů, o nichž se někdy dovídáme, až když pociťujeme jejich důsledky. Úředníci a europoslanci se stěhují z jednoho města do druhého (Brusel a Štrasburk), což stojí 4-5 miliard Kč ročně, kdy lidé, kteří jsou skeptičtí vůči byrokratickému konceptu, kterým tzv. EU je, jsou označování, že jsou “protievropští”, protože propaganda lidi přesvědčila, že EU=Evropa?

Neumím jinak s jistotou říci, zda někoho “pošpinit” je moderní záležitost, či zda se týká každé doby, ale spíš si myslím to druhé. Mladocov.cz je ale přístupný všem a okamžitě, informace nepodléhají mrzačení jako u tiché pošty, a jak věřím, jsou přesto všechno jistou protiváhou drbů, které se mohou i o mně po obci a okolí šířit – ale s nimiž já nic nenadělám a ani o nich nemusím já (nebo kdokoliv jiný) vědět. Ve skutečnosti by bylo ideální, kdyby se všechny klevety podávaly jen v psané podobě (aby si “zprávy”nevyvinuly krajní podobu tím, že začnou žít svým vlastním životem), a dal se tak dopátrat jejich původce. Bezstarostné a neviditelné šíření ústních drbů by skončilo a jejich šiřitelé by museli nést za svá slova zodpovědnost.

Pan starosta měří dvojím metrem – to, co mi (navíc vágně) navrhuje, že bych neměla dělat, sám činí. Jde tedy podle mého osobního závěru či názoru další marný pokus nás odradit od projevování svých názorů. Pokus odradit nás od přivedení jistých témat k pozornosti občanů, jako jsou minulé aktivity zastupitelů a poukazování na nelogičnosti, od kladení dotazů, na které se jim odpovídat nechce nebo je ignorují úplně.

Jen ještě opakuju pro jasnost a otevřenost vůči občanům a aby nedošlo k nedorozumnění, že podtržená hlavička nahoře je název jednoho bodu programu schůze. Věřím, že takto budou všichni občané rozumět, o čem se bude diskutovat, aby to nebylo zbytečně schováno pod vágním a obecným bodem “Požadavky či dotazy Věry Dudmanové”.

S pozdravem za vyřízení děkuje

Věra Dudmanová

Mladočov, 21.1.2015

 Posted by at 11:36 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)