Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Nov 232014
 

Dnes se k nám stavoval pan Mirek Rejman, který si udělal čas a pročetl si některé texty na těchto stránkách, kde se píše i o něm. Měli jsme upřímnou radost, že přišel, třebaže je to zaneprázdněný člověk! Protože nebyl na žádné z posledních schůzí přítomen, požádal mě, abych touto cestou citovala jeho slova, která znějí takto:

“Co jsem řekl Dudmanovým a panu starostovi na obecním úřadě při podpisu smlouvy, tedy oběma stejně: Řekl jsem, že pokaď by kanalizace nemusela být, jsem spokojen se stávajícím stavem…kanalizaci beru jako určitý pokrok, a pokud je většina lidí pro, jsem pro. Pokud jsem řekl něco jiného, tak to není pravda.”

Já sama jsem nebyla tak úplně přesná, za což se Mirkovi omlouvám a tímto vše napravuji, kdo se ale od pravdy odchýlil v rámci své agendy dál, nechť posoudí čtenáři těchto stránek – zda já, která řekla, že to pan Rejman nechce, nebo pan starosta, který řekl na “informativn”í schůzce, že Rejman nepřijde, ale že s nim mluvil a že Rejman kanalizaci chce. Domnívám se, že prohlášení pana Rejman je zcela rozumné, vyzrálé a logické. Můj výklad v podstatě byl ten, že ji pan Rejman “nechce” – vždyť kdo by nechtěl cokoliv, co mít musí a co chce většina?… Můj vlastní názor je velmi podobný. Sama si osobně kanalizaci nepřeji, ale pokud většina lidí si ji přeje, tak tomu nebudu nikomu bránit, nicméně splašky si vyřeším jiným způsobem. Problém s kanalizací, jaký s ní mám, ani s kanalizací nemá tolik společného, jako spíš s povážlivě podivným a nečestným způsobem, jakým se ho tady snaží vedení obce “prosazovat”. (Bylo řečeno panem Boštíkem na schůzi, že většina lidí se k tomu staví pozitivně, až na pár křiklounůto je věta, se kterou přistupuje ke všem, za kým jde pro podpis?!! (kdo by mohl zaváhat), ale ve skutečnosti nám pan místostarosta nesdělil, kolik lidí skutečně smlouvu podepsalo, když se Neil zeptal – otázku ignoroval. O tom, co lidem říká, se tedy usvědčil na schůzi sám! Obávám se, že těch “křiklounů” bude mnohem více, než by si přál, více viz předchozí texty)

Současně bych si dovolila napsat, že podnětem k tomu, že Mirek  začal studovat stránky mladocov.cz bylo to, že paní Veronika Černá ho oslovila, aby podepsal jakési prohlášení namířené proti mým aktivitám, přičemž mu oznámila, že jsem napsala o jeho otci, že byl koktavý! (POZOR! Teď skočte úplně dolů na konec tohoto článku, kde je velmi důležitá poznámka) Než něco Mirek podepíše, rozhodl se, jak se sluší na zodpovědného člověka, udělat si čas, za což jsem moc vděčná, ověřit, co jsem vlastně napsala a v jakém kontextu- nevím, co přesně mu řekla, ale prý to znělo mnohem strašněji, než co se ve skutečnosti tady dočetl…  Mám prý akorát doplnit a upřesnit, že jeho tatínek přestal na zasedání zastupitelstva chodit, protože byl z toho už unavený, ne proto že byl možná znevýhodněn koktáním.  Abych byla i já přesná, tak jsem doslova  napsala toto: …jde třeba o zesnulého pana Rejmana (který své členství v zastupitelstvu údajně nakonec vzdal, aby s nimi nemusel vést k ničemu nevedoucí hádky, které vzhledem k početní přesile a možná i svému hendikepu balbutika nikdy nemohl vyhrát)…. (balbutik- člověk, který koktá, vidíte, vlastně ani slovo koktavý nikde nepadlo)

Použila jsem slovo údajně (protože to nemusí být fakt, i když tuto informaci mám nezávisle dokonce  z vícero zdrojů) a slovo možná. Nevidím absolutně nic závadného, nevkusného, nic urážlivého, nic falešného a podlého na tom, co jsem o panu Rejmanovi, který nám chybí, napsala. Věřím, že ani Mirek, který se rozhodl nic paní Veronice  Černé nepodepisovat.  Někteří lidé si ale chtějí vykládat věci tím nejhorším možným způsobem, zaujatým proti mně.

Také jsem byla oslovena panem Přikrylem a paní Přikrylovou (když jsme s Neilem byli včera 22. 11. na návštěvě u pana Košnara, přesněji řečeno na točeném pivu ve vyhřáté kuchyni – byli jsme tam na přátelské návštěvě, žádné řeči o kanalizaci jsme nevedli, nepolarizuju si totiž lidi na  ty, kteří chtějí a nechtějí kanalizaci, o čemž svědčí i to, že jsem původně  navrhovala i Přikrylovým, at kandidují). Pan Přikryl si jistou pasáž o nich z článku o tom, jak jsem viděla ustavující zasedání Zastupitelstva, vyložil tak, že v něm obviňuji pani Přikrylovou s kupčením s hlasy.

Kdyby k takovému absurdnímu závěru u někoho došlo na základě jakési “tiché pošty”, ještě bych to pochopila. Jméno paní Přikrylové jsem neměla v úmyslu ani písemně ani ústně nikde zmiňovat – nebýt pana Boštíka a starosty Franty, který mě chtěl na schůzi přesvědčit (či mě na konci schůze upozornit na to), že v Mladočově nemám podporu. Měla by se obrátit na ně, ať  ji ze všeho vyloučí. Snažila jsem se tam na schůzi naznačit, že ji mám (jména by ze mne ale nevytloukli) – ne-li větší, tak určitě ne menší než paní Alenka (proti které nic nemám), ale o které si nejsem vědomá, že by před svou kandidaturou podnikla kroky k tomu, aby se lidem v Mladočově více představila, když zde bydlela jen asi rok  třeba sbíráním podpisů na místě.  Rozhodla se údajně kandidovat sama od sebe, protože tu jsou špatné vztahy a údajně “z recese”, jak jsem se konečně od ní dověděla – na můj dopis s otázkami pro kandidáty, kde otázka ohledně toho, proč někdo kandiduje, totiž  také vlastně neodpověděla (alespoň mi nic nepřišlo), což mě mrzí.

Je každého osobní věc, z jakých důvodů  a jakou formou kandiduje. Když ale kandiduju do veřejné role zastupitele(ky), domnívám se, že za to nesu zodpovědnost – že se občas opravdu někdo (já) nemůže i při nejlepší vůli vyhnout tomu, aby jméno Alenky někde nezmínil (la) a netvářil se, že neexistuje – zvláště když ho chce někdo (vedení obce) použít proti mě (počet celkových hlasů demokraticky získaných ve volbách) v tom smyslu, že když měla paní Přikrylová více hlasů než já, tak je to “logický” důkaz pro to, že mám v Mladočově menší podporu než ona. O podpoře či nepodpoře z Mladočova tato čísla nevypovídají (volby jsou přece anonymní). Počet hlasů pro pana Pavla Boštíka nutně nedokládají nic o jeho podpoře či nepodpoře z Mladočova, nic o tom, že si ho Mladočováci přece “zvolili”. Poukázala jsem nicméně pouze na to, že nikdo neviděl paní Přikrylovou chodit po Mladočově a sbírat si na svou petici podpisy od místních mladočovských občanů – je třeba 5 % voličů z celé obce (ne každému voliči je ale tato zákonem daná povinnost kandidáta známá). Logicky jsem tedy usoudila, že si je patrně sehnala někde jinde, byť demokraticky.

Demokratičnost zde nikdo nezpochybňuje. Pouze odmítám kategorická tvrzení o tom, že určitě měla v Mladočově větší podporu než já. Jak to může někdo vědět, když jsou volby anonymní a sčítají se hlasy ze tří osad?

Frodo, pán prstenů, nebo prsten ovládající svého majitele?

Frodo, pán prstenů, nebo prsten ovládající svého majitele?

Tak se mi zdá, že  Mladočovští v podstatě drží přece jen pohromadě docela pěkně a že zde existuje scvrkávající se malý klan či skupinka, která  je spojena nitkami se silnou vládnoucí rukou v Poříčí, rukou, která v tuto chvíli má na svém prstě nasazen prsten Pána Prstenu. Ve filmu Hobit ten, který prsten vlastnil, dokonce i ten nejlepší člověk či Hobit, měl co dělat, aby moci prstenu odolal a z prstenu nezblbnul. Šlo o pomalý pozvolný proces. Je to ale jen film.

 

Důležitá poznámka: Teď  se na nás zase obrátil Lukáš Černý, který tento text v původní podobě výše četl, že to “prý nebyla jeho žena Veronika, ale paní Přikrylová, která měla negativně interpretovat mou zmínku o “koktavosti” pana Rejmana a zmiňovat se o tom Mirkovi Rejmanovi (jeho synovi).

Již jsem se omluvila a tímto se znovu omlouvám Lukášovi i Veronice, že jsem si pro jistotu nezjistila, zda to opravdu řekla. Prodala jsem zde, jak jsem koupila. Všichni jsme asi už uhonění, ustaraní, proto mi to Mirek Rejman neřekl přesně a mě nenapadlo si to jít ještě ověřit k Veronice, jak to vlastně bylo, zvláště když na nás s mužem zakřičela, že se scházíme večer jak nějaká sekta a že nechce žít jak před sto lety. (Nojo, to by byl dobrý scénář pro komedii Zdeňka Trošky – svíčka večer za ty, co už mezi námi nejsou – třeba pana Rejmana, otce Mirka..ale někdo – sousedka Škopkové – si to vykládá jako vyvolávání satana..:-)

Každopádně, když teď napíšu, že to byla paní Přikrylová, tak to píšu se slovem “údajně“, protože takto mi to řekl Lukáš – snad se už nějak mezi sebou ti tři (Mirek Rejman, paní Veronika a Alenka) dohodnou na ujednoceném prohlášení, kdo to teda byl – možná, že paní Přikrylová řekne, že to byl někdo úplně jiný… Upřímně řečeno: ať už to bylo, jak to bylo, prodávám čestně, jak jsem koupila, ověřujte si ale nejlépe vše sami, a to nejlépe od původních zdrojů a vyslyšte si nejen půlku příběhu, ale pokud možno od každého člověka to jeho vidění světa, bez ohledu na to, jak jsou ta vidění neslučitelná. Je demokracie. Co je fajn, je to, že sousedé v Mladočově se aspoň začínají spolu bavit, hádat, a tím se trochu víc poznávat, zkrátka aspoň něco se tu v Mladočově děje. Těšíme se i na setkání s paní Přikrylovou s manželem, všichni můžeme být přátelé.

Vyzývám všechny, abychom se vyjadřovali přesně a dávali si pozor, co říkáme  apeluju na osobnostní integritu občanů. 

 

A ještě malá poznámka I.:

Nejsem ráda, když se otázka kanalizace zjednodušuje na dvě věci:

Kanalizace = rovná se pokrok a čistota,  modernost, vyšší životní standard

Nepřítomnost kanalizace = zaostalost, špína, 100 let pozadu.

Celou věc vidím mnohem komplexněji, ať už z ekologického hlediska, tak legislativního, přičemž EU na nás valí jeden zákon  a regulaci za druhou (včetně nutnosti odkanalizovat obce od 2000 EO), s čimž nesouhlasím a hlásím se k programu Strany svobodných občanů. (Stranu podporuje například Ivan Mládek) Dokud jsme o jakési kanalizaci nic neslyšeli, nikdo po ní skutečně ani nevzdychl a hlasitě nevolal. Kde byli tito “ekologové” dosud? Proč nekřičeli dříve?

Jediná věc, která mi dosud na lidech, kteří  na kanalizaci kývli, vadila, je ta, že si možná nebyli vědomi toho, na co skutečně kývli, jak byli lidé manipulování, jak jim bylo lháno, jak byli vedeni a  informovaní o  všech kladech a záporech, co to všechno znamená, a že tím tahají do kanalizace i ty, kteří si sice nepřejí kanalizaci, ale ani nehodlají pouštět splašky do příkopu. Že si nevšimli, že i mezi těmi, co kanalizaci nechtějí, jsou ekologicky odpovědní lidé,  kteří zastávají určité politické postoje, které souvisejí s touhou po svobodě, decentralizaci, soběstačnosti a odpovědnosti a nezávislosti na veřejných službách – kteří by nikdy (a mezi ně se počítám i já) splašky do příkopu nevylili – na rozdíl o některých (třeba pana starosty), co kanalizaci chtějí.

 

Poznámka II.: Současně zde pěkně prosím (nenutím a nic nediktuji) Přikrylovy, zda by se k tomu všemu nemohli vyjádřit, a to nejlépe v písemné elektronické formě  na info@mladocov.cz (nikoliv telefonické – nerada bych zde přilívala olej do ohně svým jednostranným pohledem na telefonní rozhovor). Velmi ráda to zde zveřejním v plném znění. Už před tím jsem váhala, zda vůbec takto zveřejním prohlášení Mirka, které jsme sepisovali u nás doma na stole na papír. Nerozumím, co je eticky vadného na mé větě o balbutikovi, pokud vše, co zde píšu, je pomluva, je třeba, aby se tři lidé domluvili, kdo co řekl, a co kdo slyšel, případně hodili vše za hlavu a příště byli zdrženlivější. Lidé by se sebou měli mluvit a komunikovat, nejlépe osobně – jsme na malé vesnici. Každopádně to začíná být napínavé: buď nemluvím pravdu já, nebo Mirek, nebo Černí, nebo Přikrylovi.

 

 Posted by at 9:18 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)