Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Oct 252014
 

P1040317_MladocovzkratkouokoloLipMinulý týden jsem doporučeně posílala na adresu obce níže uvedené dotazy a žádosti. Aby se tím Zastupitelstvo vůbec zabývalo, využila jsem následujícího ustanovení o obcích, a sice § 16 odst 2 písm. f) zákona o obcích, který říká, že:
Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Připojila jsem tedy k žádosti podpisy 2 dalších občanů, jelikož neočekávám, že vedení obce zařadí problémy Mladočova do bodů k jednání na zasedání z vlastní vůle. Níže následuje reakce stávajícího pana starosty, který v mezidobí mezi komunálními volbami a prvním ustavujícím zasedaním zůstává stejný.

——————————-

Obecní úřad – Zastupitelstvo obce

Poříčí u Litomyšle

Požadavek pro Zastupitelstvo na projednání žádostí a dotazů

Vážené Zastupitelstvo,

žádám Vás, aby v souladu se Zákonem o obcích bylo na schůzi Zastupitelstva projednáno následujících pět žádostí a dotazů:

1) Kácení stromů v katastru Mladočov:

v jaké hodnotě byly vykáceny a prodány stromy v lokalitě katastr Mladočov? Jakým způsobem bylo naloženo s palivovým dřevem? (viz příloha)

inspirující posezení v Zrnětíne - kulatý stůl jako symbol jednoty

Inspirující posezení v Zrnětíně – kulatý stůl jako symbol jednoty

P1050458_posezenivZrn2) Společenský koutek pro občany v Mladočově jako v Zrnětíně:

vyčlenění místa na obecním pozemku v katastru Mladočov číslo parcelní 235/7 za účelem sdružování místních občanů Mladočova, současně poskytnutí finanční podpory na nákup jen materiálu pro stavbu společenského koutku s možností čepování piva a grilování – stejného jako mají občané v Zrnětíně. (zatím bez hřiště)

3) Zajištění pluhu na odhrnování sněhu v Mladočově:

zajistit zimní protahování do Mladočova v časných ranních hodinách v pracovní dny (nejen v neděli před mší)

4) Zákony o nakládání se splaškami v obci do 500 EO uvedené na pravou míru:

je Zastupitelstvo obce seznámeno s tím, že pro obce do 2000 EO platí ustanovení článku 7 směrnice Rady 91/271 EHS, kdy odpadní vody musejí být před vypouštěním čištěny “přiměřeným způsobem” a že “přiměřené čištění” je definováno jako čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo způsobem, který zajistí, že po jejich vypouštění vyhoví recipient cílům daným nařízením vlády č. 229/2007 sb., které emisní standardy stanovuje specificky i pro obce do 500 EO, což lze zjistit opakovaným (4x ročně, aritmetický průměr) vzorkováním vody 100 m pod obcí? Seznámilo vedení obce s výše uvedeným všechny občany obce Poříčí u Litomyšle (všech tří osad?).

Jak si vysvětluje rozdíl ve veřejném mínění dvou obcí, a sice že obyvatelé obce Liběšice, okres Žatec, s počtem přes 700 obyvatel se rozhodli v anketě pro zachování stávajícího stavu – tamější občané si nepřejí ani kanalizaci ani dostat příspěvek 25 000,- na nové domovní čistírny, zatímco obyvatelé našich osad Zrnětína a Mladočova si “přejí” kanalizaci? Viz. Příloha s článkem z jara letošního roku. (http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/anketa_libesice_20140304.html)

5) Konflikt zájmů – podnikatel pan Pavel Boštík a jiní zastupitelé:

kolik proběhlo za poslední dvě čtyřletá volební období výběrových řízení, kolik z nich vyhrála firma Boštík s. r. o., kolik inkasovala, kolik činila dotace, kolik zakázek od obce firma dostala?

Za vyřízení předem děkuje a na setkání na schůzi Zastupitelstva se těší

Věra Dudmanová

Mladočov 16. 10. 2014

Mgr. Věra Dudmanová

Mladočov 31

—————————————————————

P1050475_DopisodPanaStarostyVážená paní,

Dovolte, abych reagoval na Váš Požadavek pro zastupitelstvo na projednání žádostí a dotazů, adresovaný na obecní úřad v Poříčí u Litomyšle dne 20. 10. 2014. S politováním musím konstatovat, že momentálně nelze tento dokument v zastupitelstvu projednat, jelikož po komunálních volbách neproběhlo ustavující zasedání zastupitelstva.

Za obec Poříčí u Litomyšle

František Bartoš, starosta

———————————————–

Pane starosto,

to, kdy přesně vedení obce splní svou povinnost, záleží pouze na něm,
přesto Vám děkuji za dopis, z něhož je patrné, že při nejbližším zasedání, které je ustavující, se tak nestane.Trochu mě akorát překvapuje, že u tak malé obce zabere ustavující zasedání tolik prostoru, a tak po zvolení nového vedení nezbude čas na projednávání již prvních důležitých otázek. Na druhou stranu máte pravdu – jde o body, které by samy již stačily na svolání samostatné schůze Zastupitelstva a které by zabraly hodně času za současného vzbuzení zájmu veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že Váš dopis neobsahuje žádný příslib, kdy tedy k projednání orientačně dojde, dovolím si Vás raději upozornit, že požadavek na Zastupitelstvo jsem sepsala s využitím  ustanovení o obcích, a sice § 16 odst 2 písm. f) zákona o obcích, který říká, že:

“Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce;

je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.”

Žádost podepsali kromě mě ještě další dva občané (celkem víc než 0,5 %). Mou žádost jste obdržel, jak píšete, 20. 10. 2014 – za tuto informaci Vám děkuji. Schůze, na které se tato žádost bude projednávat tedy proběhne v pátek 19. prosince nebo dříve.

S pozdravem
Věra Dudmanová

p.s. Prosím o potvrzení, že jste tento email obdržel. Stejně tak prosím o potvrzení, že jste obdržel můj předchozí email, který raději ještě jednou níže znovu kopíruji. Děkuji.
————–
Pane starosto,

děkuji za mapu, z mé strany vše v pořádku.

Ještě malá poznámka: je-li toto spot pro obec Trstenice (http://youtu.be/CiOHy311O_s), jsme s Neilem ochotni udělat stejný a zdarma a ušetřit obci téměř 4000 kč (když už, jak říkají lidé v Poříčí, “nic pro obec neděláme”…) a snad ještě lepší (lítají tam pouze 2 pohlednice a vytvářejí iluzi, že jich je pět, starosta tam není schopen bez monitoru dát pár vět z hlavy dohromady, kamera se na něho dívá neprofesionálně zhora atd…). Je ale třeba, abyste se podíval aspoň na ten dokument Mladočov na youtube, abyste uvěřil tomu, že to vůbec zvládneme. http://youtu.be/d1_ZlfOH_b0

Stačí nám pak říci, co ve scénáři určitě chcete. (Lidový dům, domky, potůček…?)

Hezký den přeje
Věra Dudmanová

————————————————————–

Dobrý den paní Dudmanová,
nemám nejmenší důvod oddalovat projednání Vámi požadovaného dokumentu, pouze jsem v době, kdy jsem reagoval na Vaší žádost neznal termín jednání zastupitelstva, protože ještě neuplynula lhůta pro odvolání. Zasedání se pravděpodobně uskuteční 5. listopadu a Váš dokument bude projednán.

S pozdravem

František Bartoš
starosta obce Poříčí u Litomyšle

———————————————————–

Pozvánka

na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle, které se koná ve středu 5. 11. 2014 od 19.00 hod. ve společenské místnosti kulturního domu v Poříčí u Litomyšle.

Program:

  1. Slib členů zastupitelstva

  2. Volba starosty a místostarosty

  3. Zřízení finančního a kontrolního výboru

  4. Zřízení komisí

  5. Prodej pozemků

  6. Příspěvek MŠ Desná

  7. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP

  8. Požadavek pro Zastupitelstvo na projednání žádostí a dotazů

  9. Různé

——————————————————————————–

Pane starosto,

potvrzuji přijetí Vašeho emailu ze včerejšího dne, současně po dnešním shlédnutí webu obce, kde je již  vyvěšena pozvánka na ustavující zasedání, konstatuji, že jsem nemohla najít 5 mladočovských bodů na programu – předpokládám tedy, že našich 5 bodů bude projednáno na tom dalším běžném zasedání, leda, že jste je schoval snad pod bodem 8.? (Požadavek pro Zastupitelstvo na projednání žádostí a dotazů).

Žádný se ale takto z mých žádostí a dotazů nejmenuje – žádala jsem o projednání 5 konkrétních žádostí a otázek do 19. 12. podle zákona. Pokud jste je schoval pod ten bod, máme to brát jako signál, že pod tlakem náplně dne je Vašim záměrem je rychle smést ze stolu jako minule, nebo již počítáte s dlouhou schůzí? Rádi tam s vámi zůstaneme, třebaže jiní už “odpadnou”, abychom zastupitelům pomohli splnit jejich povinnosti v duchu, v jakém povedou obec v příštích 4 letech.

Staré zastupitelstvo minule bylo schopno vzít v červnu moji žádost akorát tak “na vědomí” bez předcházející diskuse a vyjádření jednotlivých zastupitelů. Věřím, že tentokráte hlasování již nových členů Zastupitelstva, zda “berou na vědomí”, bude předcházet řádná diskuse. Jinak to potvrzuje existující dojem a pocit, že k diskusi dochází mimo veřejnost před schůzi pod vedením jedné silné ruky a na samotné schůzi probíhá už jen formální divadlo. Pokud tomu tak není, pak docházím k závěru, že zastupitelé minulých časů ani nebyli s to žádné diskuse a vyjádřovat se k věcem.

Pokud jste dal omylem 5 bodů do jedné kostky (bod č.8) za účelem ušetřit papír – ty body je třeba řádně vyjmenovat na programu a řádně projednat (uděláme také, co budeme moci), ať už na této schůzi, nebo té, která jí bude následovat – samozřejmě do 19. 12. Je na Vás, zda svůj program opravíte, pokud došlo k omylu – vypustit bod 8. úplně, nebo vypsat mých 5 bodů  (7 dní před schůzí se má, pokud vím, program oznámit, času je ještě dost).

Děkuji předem za potvrzení přijetí mého emailu a za Vaše aktivní plnění svých povinností odcházejícího starosty.

S přáním hezkého dne
Věra Dudmanová

 Posted by at 7:47 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)