Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Jun 052014
 

Orginal letter from Petr

P1040701_modified

Vážený pane Faltysi,

 

děkujeme Vám za Váš dopis, kterým jste se podle svých slov rozhodl zapojit do diskuse. Chápeme, že jste ho psal v přirozeně dobrém úmyslu postavit se jako syn na stranu své matky i otce, svých přátel, sousedů a pana Pavla Boštíka. Nejprve se v úvodu omlouváme za opožděnou odpověď, ale i my máme teď dobu, kdy musejí mít jiné věci přednost a kdy máme hodně práce – koneckonců nepobíráme ani plat či žádný finanční příspěvek za jakékoliv aktivity a věci týkající se obce.

I Vás jsme chtěli v minulém dopise pouze informovat o ostudném chování pana Boštíka, k čemu došlo, s nadějí, že naše důvěra v zastupitelstvo obce se dá znovu nabýt. Přejeme si pouze za sebe, pokud jde o otázku kanalizace, aby se veřejné peníze neutrácely za něco takového, co se nám jeví pro tak malou osadu, jako je Mladočov (který nemá ani s Poříčím 2000 obyvatel) jako zbytečný nákladný projekt, v jehož bezkonkurenční efektivnost a ekologičnost nevěříme a který vnímáme jako mrhání veřejnými penězi. A že ekologie “něco” stojí? Pokud by lidé měli možnost si takové peníze na hlavu utratit přímo sami a také na dluh (jaký má náš stát, potažmo eurozóna), tak by do toho nešli a byli by pravděpodobně spokojeni (i bez sanace neexistující ekologické katastrofy za cenu dluhu). Chápeme celou věc přinejmenším jako něco, co si k legitimizování žádá referendum a ne nějaké projekt příliš usnadňující “nezávazné” rychlé vyjádření po krátké předváděčce. Ve svém dopise jste o svém psaní pro nás ale současně uvedl, že jde o Vaše poslední slovo, což lze těžko hodnotit jako skutečně upřímné připojení se k diskusi, jak by se od zastupitele očekávalo. Spíš to všechno, co píšete, na nás zapůsobilo jako poněkud “bezzubé vzteklé zaštěkání”. Takže je nám líto, ale opět reagujeme.

 

Zcela souhlasíme s Vašim názorem, a sice že vyzývat k odvolání pana Boštíka je neadekvátní – pochybujeme jen, že byste Vy nebo kdokoliv jiný ze zastupitelů po tak dlouhé době a nezájmu jakkoliv se nad jeho ostudným chováním na schůzi počátkem dubna vůbec pozastavovat souhlasil s tím, že by to ve skutečnosti odpovídalo volání po ještě mnohem širších důsledcích.

 

Prosíme Vás o porozumnění výkladu slova “lež”, než ho příště použijete v psaném či slovním projevu. Dovolte, abych Vás na tomto místě upozornila, že lež znamená klam či nepravdu, ovšem s vědomým záměrem někoho účelově oklamat. Pokud někde říkáme či píšeme nesmysly, nepravdy, polopravdy, pokud se dopouštíme omylů, stačí jen na omyly slušně poukázat, aniž by bylo nutné unáhleně někoho obviňovat ze lží a uchylovat k osobním nepodloženým útokům, k ponižování, k čemuž se Vaše maminka snížila ve svém v dopise, podepsaném jejími 145 sousedy. Na náš dopis nám dosud nereagovala. Není povinna nám nic, jak jste správně uvedl, věcně konkretizovat – pokud však někoho, jak sama napsala, ani vůbec nezná a háže na něho špínu, bylo by zodpovědnější věcně upřesnit, proč a na co vlastně míří, nebo ji neházet vůbec a svoje emoce si takto nevylévat. Jinak si můžeme učinit svůj vlastní závěr o opodstatněnosti jejich tvrzení.

 

Jsme rádi, že jste navštívil stránky mladocov.cz, snad jste o jejich existenci informoval i jiné lidi, aby povědomost o důležitých věcech, nejen o kanalizaci, ale v budoucnu třeba i o financování jiných projektů z veřejných peněz, tedy z kapes nás všech, byla lepší, jsme rádi už proto, že pan starosta jejich existenci odmítl zveřejnit rozhlasem, protože to prý mj. není povinností vedení obce a ani prý v zájmu obce, zastupitelé jejich obsah (dnešní a asi i ten budoucí obsah) podle pana starosty údajně nezajímá. (Až na Vás.)

 

Stručně k dalším Vašim bodům:

1) Jakákoliv představa, že jsme zodpovědni za veřejné očerňování a zostuzování pana Pavla Boštíka je naprosto šílená, pomýlená a zvrácená – ke svému zostuzení skutečně pan Boštík nepotřeboval naši asistenci – zvládl to docela dobře sám. Ostatně jako jistě zvládá sám spoustu jiných věcí. To, že se totiž na naší schůzi s prezentací našich hostů choval ostudně, nedemokraticky, hrubě a tristně, se stalo ve skutečnosti samotným vlastním důvodem mé žádosti o jeho rezignaci! Volat po rezignaci po něčem takovém je v demokracii s vysokou politickou kulturou naprostou samozřejmostí – sám okonce po hlasování zpočátku volal a pak, když k němu nakonec došlo (žel v jeho neprospěch), výsledek ignoroval, což skutečně nevypovídá lichotivě o výši zdejší politické kultury, jíž je on, coby dlouholetý zastupitel, nositelem.

 

Paní Faltysové a signatářským osobám jejího dopisu vůbec nerozumíme. Nerozumíme, co vlastně měl její dopis s podpisy znamenat, co jím chtěli vlastně vůbec říci. Především si asi úplně popletli dvě zcela rozdílné věci: právo na výzvu k rezignaci s pravomocí někoho z funkce odvolávat. Za čím si vlastně stojíte?

Pokud bych měla mandát (a to jsem nikdy netvrdila) někoho z funkce zastupitele odvolávat, chápala bych její dopis jako jakési orodování za přehodnocení mého rozhodnutí s přihlédnutím na jeho minulost. Pokud by se pan Boštík snad sám chystal odstoupit, dalo by se pochopit, že nějaký dopis s podpisy bude adresován přímo jemu, aby tak nečinil, že za jeho setrváním stojí mnoho lidí. V duchu jaké logiky však posílat dopis s podpisy namířený proti mně? Nelze mu porozumnět v obecné rovině jinak než jako nepochopení celé věci, v tomto konkrétním případě ho nelze brát jinak než ubohost: netoleranci, snahu o šikanu, ponižení, hon na jedince velkou skupinou, které se pouze nelíbí jeho názory, aktivity, snad počet odžitých let v obci a která se snaží ho podivnými výroky, přinejmenším diskutabilními, asi oslnit, ohromit a umlčet. Nelze se pak divit, že nikdo z Mladočova nechce do zastupitelstva kandidovat (jak dlouho v něm, když už, pak mezi vámi vydrží?), přestože se tak rádi alibisticky zaklínáte tím, že za to nemůžete a že je to jen náš problém. Podle mého osobního soudu za to do jisté míry nesou morální zodpovědnost obě strany, tedy celá obec! Není to z zamýšlení?

 

Smiřte se s tím, že ne každý bude v naší obci chovat k osobě pana Boštíka tak nekriticky zbožný obdiv jako Vaše maminka, tatínek, pan starosta a všichni ti, co se podepsali. A byl to ostatně při vší pravděpodobnosti samotný Váš otec, který asi nejspíš prostořece utrousil slovo “zakladatel” obce, neboť Neil nemá tak velkou slovní zásobu, aby ho z ní vylovil a kterým by mi jen volně popsal, co mu pan Faltys říkal. Jak koupil, tak prodal. Mimochodem proč si upřímně nepřiznat, že klíčové byly okolnosti, jako euforická atmoféra doby a zejména zákony o právu na osamostatnění (znovuobnovení) obce, které to tenkrát panu Boštíkovi (který nepochybně aktivně přispěl k obnovení obce, totiž v pojetí její poslední sestavy osad s relativně krátkou tradici trvání, neboť jednu dobu Mladočov spadal třeba i pod Desnou), zaplaťpánbu, značně ulehčovaly, čehož využil, (Jak se Mladočov stavěl k případnému možnému osamostatnění, nevím.) V tuto chvíli, a to si prosím také upřímně přiznejte, by mu k osamostatnění obce ale nepomohli ani “všichni svatí”. Naše celá obec by totiž musela mít dle zákona, který v tichosti vešel v platnost a zlikvidoval šanci malých vesnic na suverenitu, aspoň 1000 obyvatel a za sebou zanechat oddělenou obec rovněž alespoň s tisíci obyvateli. To jen uvádím jako doplňující informaci pro ty (včetně Vašeho otce), kteří, jak mám pocit, možná přece jen trochu přeceňují zásluhy jediného člověka na osamostatnění této obce, nebo by věci chtěli i nadále zjednodušovat radami typu: “Tak ať se Mladočov osamostatní.”

 

Netuším, kdo lidem nabulíkoval, že se pan Boštík tak významně zasloužil o zvelebení obecních budov včetně kostela, kapličky apod. Není to poněkud zjednodušené tvrzení? Komu čest, tomu čest – nevěděla jsem o charitativních aktivitách pana Boštíka před či po Listopadové revoluci. Vzhledem ale k tomu, že šlo o obecní budovy, předpokládám, že jistě proběhl výběr mezi těmi, kteří by tyto stavby opravili, firma Boštík pak odvedla poctivou práci a za to dostala normálně řádně zaplaceno z veřejných peněz (nebo snad ne?), tedy z kapes nás všech, kteří je odevzdáváme na různých daních. Stává se pak totiž, že veřejné budovy se obnovují rychleji a lépe než některé soukromé domy, zkrátka tlustý stát, štíhlý občan. A to ještě z peněz, které se dnes berou od státu a tento je bere na dluh, který má naše země na hlavu čím dál větší, na což neumím být (ani při pohledu na pěkně opravené veřejné budovy) moc hrdá, tedy na dluh, který nevznikl jako výjimka následkem neovlivnitelné přírodní katastrofy. Máme-li tedy někomu být vděční, pak nám všem, i panu Boštíkovi, který také platí daně a který případně naopak pomáhá shánět peníze, které ale nepadají z nebe. Buď nerozumíme ani trochu penězům, nebo je někdo mistrem (sebe)prezentace.

2) Nepřestáváme být otevření a mít zájem o zpětnou vazbu, komentáře a cenné opravy, jsme připraveni k diskusi s kýmkoliv zdvořilým, konstruktivním, kdo se vyhýbá osobním urážkám, ponižování a vágním prohlášením. První email, který jsme v pořádku obdrželi od pana Ing. Arch. Radima Bárty jsme skutečně co nejdříve umístili na stránky mladocov.cz, asi 2-3 dny po schůzi ve škole, bylo to v článku o schůzi ve škole, tedy v kontextu té schůze, je tam k jeho dopisu celý odstavec, citace a celé znění v pdf se žádostí, aby se čtenáři s jeho obsahem seznámili – stačí kliknout. Zmiňovala jsem se o něm i na schůzi, kde jsem rovněž lidi upozornila na to, že je na internetu. Odmítám nařčení, že ho někde úmyslně schováváme. (Ani ten Váš ne.) Na druhou stranu bych si dovolila rozhodovat sama o tom, jakým způsobem a kdy bude na našich stránkách umístěn, i stránky obce mají některé zprávy ve složce a ne roztažené do nepřehledných dlouhých textů. Druhý email jsme rovněž obdrželi, a rádi bychom na něho svědomitě odpověděli a současně s touto odpovědí ho umístili na stránky mladocov.cz. Zatím jsme na to neměli čas, buďte ale bez obav – odepíšeme. Mezitím přišel dopis paní Faltysové a koneckonců jsme dali přednost zatím odpovědi aspoň jí, jejíž dopis přece jen podepsalo více lidí, přičemž naše odpověď pro ně částečně pokrývala i odpověď panu Bártovi na jeho druhý dopis. Bude od nás zdvořilejší vše umístit na web až poté, co on sám od nás obdrží dopis. Zatím na nás pan Bárta s odpovědí osobně netlačil.

3) K otázce naší nabídky setkat se a diskutovat se 145 lidmi, kteří podepsali dopis paní Faltysové, o ostudném chování pana Boštíka a o výzvě k jeho rezignaci … Vaše prohlášení, že lidi téměř ze schůze vyženeme, není přesné. (A oni by se stejně nedali odtáhnout ani párem volů, že?…) Když někdo není pozván, ale požádán, aby odešel, ale on odmítne, co to vypovídá o svobodě v této obci? Jak jsme již napsali Vaší mamince, naše schůze byla prezentací pro lidi z Mladočova, ty, kterých se bezprostředně týká kanalizace v této osadě – to snad bylo učiněno jasným na poslední schůzi, kde to snad srozumitelně sdělil Neil a můj dopis. V dopise, který pan starosta laskavě na setkání přečetl, to bylo všechno snad srozumitelně vysloveno včetně i toho, proč jsme vás o schůzce informovali – ze zdvořilosti, abyste mj. věděli, co se vůbec v obci děje.

Úžaslý Neil je šokován, že jste nepostřehl, jak na konci schůze opakoval: “Kde je zákon?” Máte ho za lháře? Stojíte si Vy nebo snad i ostatní zastupitelé za tím, že to nebylo jasně řečeno, že se neptal, kde je zákon, a to opakovaně? Pan Radim Bárta se prý k němu otočil a nedůtklivě mu řekl asi dvakrát: to je trapné…, a na to Neil reagoval: Kde je zákon?

Nechystám se Vás nazvat lhářem. Nemohu totiž říci, že účelově měníte pravdu, to víte jen Vy. Pokud jste však neslyšel otázku, kde je zákon?, zdá se, že ani šrumec zvýšených hlasů okolo jedné osoby, Neila, Vás nedokázal probrat ze spánku při zasedání zastupitelstva. To ve mně zanechává pouze důvodný výsledný dojem: pokud tomu tak je, pak ani Vy asi nejste s to vykonávat svou funkci zastupitele.

Dále si myslím, že by bylo v rámci objektivity a eliminace zmatků jen rozumné, pokud někdy já nebo Neil nebo více lidí se občas přijdou na zasedání podívat, aby byl na stole preventivně položený diktafon a my se pak nemuseli dohadovat, kdo co řekl, kdo měl amnézii či kdo se právě “probral” při projednávání něčeho důležitého.

Povězte nám, proč v tak malé obci nejsou zastupitelé přístupnější, na stránkách obce není na ně ani email, ani telefon, a komunikovat s nimi přes obecní úřad Vám nepřipadá tristní? Zvláště o tak důležitých věcech, jako je ostudné chování člena zastupitelstva a výzva k jeho rezignaci? Je nesprávné zveřejňovat, co říkali zastupitelé, když reagovali podrážděně a urážlivě? (Vypadá to tam jak v pohraničí…, bordel, Pavel Boštík je zakladatelem obce, ..nemají právo co volit, protože nehli pro obec ani prstem) Chcete říci, že Váš otec nic takového neřekl? Podepsal byste se pod takovým prohlášením?

Nebudu dokazovat či uvádět jméno nikoho, kdo si přál na něco se zeptat našich hostů, k nimž jste z nějakého důvodu potřeboval pohrdavě uvozovkami naznačit, že nejsou žádní odborníci (jako byste Vy sám je měl v záloze…), ale kvůli vnucené přítomnosti pana Boštíka, tak neučinil a na nic se raději neptal. Já i Neil jsme však připraveni přísahat a podepsat se pod to, že takový člověk se našel a že je to pravda. Tady určitě nejde o žádné “babské řeči”, ale o něco mnohem vážnějšího: vypovídá to o zdejším demokratickém deficitu. V hlavě se nám honí mnoho otázek v souvislosti s tím, že jeden člověk drží kormidlo tak mnoho let, jeden člověk opravuje veřejné budovy z veřejných prostředků a necítí, že je rozumnější odejít, když se hlasovalo, že má.

Máte pravdu, že nevíme, kolik přesně obyvatel z Poříčí by teoreticky mohlo volit. Stejně tak si nejsme jisti, že v Mladočově by jich bylo až 70. Není to pro nás ale důležité, je to ve skutečnosti totiž podružné, ba zcela bezpředmětné. Kritéria hlasování ve škole byla jasná: svébytná skupina pozvaných sousedů, co se tam sešla, byla jasně daná, a ani tisíc podpisů od “nepozvaných” jejich hlasování nepřeváží. Stojí snad za počtem podpisů něco jiného než snaha ohromit, zastrašit a někoho umlčet? Neporozumění demokracii je zde evidentní. Přes 90 % lidí si přálo, aby pan Boštík odešel, odmítl, pošlapal vůli sousedů, sám navrhoval hlasovat a za svým si pak nestál. Žádná demokracie, žádná svoboda, tečka. Jak jinak si to vykládat?

Na jakékoliv dopisy budeme rádi odpovídat, dovolí-li nám to čas. Vaše maminka nám poslala dopis a je-li nám známo, tak ho poslala i všem sousedům v Mladočově. Stále čekáme na její osobní odpověď. Když komunikuju s Vámi nebo s “obecním úřadem”, říkáte, že by na dopise měly být podpisy konkrétních občanů Mladočova, nejenom ustaraní občané Mladočova. Kolik jich musí stát (nebo kolik nestát) podpisem za mým dopisem, abych nemusela obcházet celý Mladočov a přesto si dovolit napsat “ustaraní občané Mladočova”? Existuje k tomu nějaká legislativa? Pokud ne, nechť si každý interpretuje takové spojení (ať už “ustaraní občané Mladočova” , ale i jiné, jako je “obec”, “Čína” apod.), jak sám uzná za vhodné, a nediktuje mi, jak se mám podepisovat. Je ale možná vážně lepší, abych žádná jména troublemakers (“potížistů”) raději neposkytovala. Nikdo totiž nemá zapotřebí, aby se na něho pak snadno mohl individuálně snést křik, vyhrožování policií, právníky, nebo aby byl “obšťastněn” pošetilým dopisem s podpisy.

Vaše poznámka, že máme hodně času na propracovávání dopisu není tak zcela pravdivá. Pokud je třeba napsat dopis, stojí nám za to mu nějaký čas věnovat, napsat ho pořádně a pečlivě. Stejně jako by se měly vykonávat všechny činnosti – obzvláště ty, které jsou spojeny se zodpovědností ve službách obce, jako je především utrácení veřejných prostředků, jakákoliv jednání a konání rozhodnutí, která mají dopad na mnoho lidí.

Se srdečným pozdravem
Věra a Neil Dudmanovi

 

V Mladočově dne 23. května 2014

 

 

 Posted by at 7:16 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)