Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317
Apr 192014
 

Níže kopírujeme dopis paní Anny Faltysové, který jsme obdrželi my a nejspíš i všichni sousedé z Mladočova, a pod ním je k dispozici naše odpověď.

andulka-Falticova pdf download

6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
6andulkaFalticova
———————————————————————————–

V Mladočově dne 15. dubna 2014

 

Vážená paní Faltysová, vážení signatáři jejího dopisu,

 

děkujeme Vám mnohokrát za pečlivě napsaný dopis ohledně důležité věci, která nás znepokojila. Se všemi zúčastněnými ji velice rádi pomocí komunikace vyřešíme. Hodně pro nás také znamená, že tak mnoho lidí (145) dalo své jméno na stoprocentní souhlas se vším, co jste nám napsala.

Osobně nepoznáváme, až na vzácné výjimky, žádná jména lidí, kteří dopis podepsali, jelikož z Poříčí neznáme dost lidí. Zatím. Rádi se ale s nimi postupně osobně seznámíme, z očí do očí setkáme, abychom je byli schopni všechny osobně rozeznat. Bydlíme v Mladočově čp. 31, tel. 468 003 365, a rádi uvítáme kohokoliv z vás, kteří jste dopis podepsali a chtěli byste k nám přistoupit osobně a prodiskutovat s námi jakékoliv vaše obavy, jelikož jste jasně prokázali hluboký zájem o ostudné chování pana Pavla Boštíka, případně ostatních zastupitelů stran sousedské schůzky konané dne 3. 4. 2014 v místnosti pronajaté bývalé budovy školy v Mladočově. Dále pokud se kdokoliv nemůže snadno dopravovat, aby se s námi setkali, rádi přijdeme za Vámi, pokud nám sdělíte svou adresu, nebo se s námi po dohodě můžete setkat třeba o víkendu v sobotu v 15 hodin na parkovišti před Obecním úřadem (?). Pouze Vás prosíme o dohodu na čase, abychom si ho mohli udělat a zároveň ho mít na svou vlastní práci a plnění rodinných povinností.

Vy paní Faltysová a všichni naší spoluobčané z Poříčí a Zrnětína jste zváni a skutečně vítáni, abyste shlédli a prostudovali materiál, který jsme prezentovali na našem setkání pro všechny sousedy z Mladočova a který jsme umístili na stránky mladocov.cz. Velmi rádi přijmeme jakékoliv korekce informací, otázky či obavy od kohokoliv z Vás a rádi na ně budeme osobně reagovat. Jak jsme již zmínili v dopise, který byl přečten panem starostou nahlas na posledním zasedání Zastupitelstva týden před námi organizovanou schůzkou ve škole dne 3. 4. letošního roku, rádi tutéž prezentaci zopakujeme i s hosty, kteří byli u nás v Mladočově, pro všechny, kteří by o ni mohli mít zajem i v ostatních částech obce, nicméně domníváme se, že video a audionahrávka je dobrým a věrným záznamem toho, co na schůzce proběhlo.

Na poslední schůzce Zastupitelstva bylo učiněno z naší strany jasným (v písemné i mluvené formě), že přítomnost všech zastupitelů na sousedské schůzi Mladočováků žádoucí není, jelikož šlo o prezentaci z naší soukromé iniciativy a pouze pro sousedy v Mladočově. Bylo nutné to na schůzi zastupitelů zopakovat znovu i ústně, jelikož se pan starosta v emailu předchozí den ptal, zda smí na naši schůzku pozvat všechny zastupitele. Navíc byl na schůzi Zastupitelstva Neil vyzván, aby odpověděl, proč si přejeme setkání jen se sousedy bez zastupitelů, Neil tedy znovu vysvětlil, že veškeré informace, které budou prezentovány, se budou posléze sdílet pomocí videa a audio nahrávky i v písemné formě, ale i přes tuto otevřenost, s jakou jsme si přáli všechny informace sdílet, se Neil musel ptát, jaký zákon zapovídá setkání sousedů na základě naší soukromé iniciativy bez přítomnosti členů zastupitelstva? Žádný zákon nebyl zmíněn, takže jsme vedli v tomto duchu dál přípravu programu schůzky. Pokud Vy nebo kdokoliv jiný ví o nějakém zákoně, který jsme z neznalosti porušili, rádi o něm uslyšíme a sami si ho nastudujeme. Záměr sdílet informace a obsah naší schůzky byl od samého začátku pouze gestem dobré vůle a otevřenosti, o kterou ani nikdo nežádal, a vyžadalo si to další čas a úsilí, které nebylo nezbytné, ale jsme rádi, že jsme tak učinili. Bohužel pan starosta o stránkách, kde by se dozvěděl o obsahu naší schůzky, řekl, že na nich nebyl a chodit nebude. Jak si pak vysvětlovat jeho (potažmo jiných zastupitelů) motivaci naši schůzky se zúčastnit?

V Mladočově žijeme přes 5 let, je to krátká doba. Nevíme ještě o všech úžasných dílech pana místostarosty Pavla Boštíka coby zakladatele obce, jaké osobně pro obec udělal v průběhu svého takřka 25letého působení ve vedoucích úlohách obce a farnosti. Budeme rádi, pokud Vy nebo někdo jiný by mohl detailně vyjmenovat skutečně všechny práce, jaké za tu dobu udělal, aby se mu dostalo pozornosti, jaké si zaslouží.

Naše v podstatě jediná a první zkušenost s panem Pavlem Boštíkem se odehrála na schůzi ve škole, kam nebyl pozván, a když jsme ho z počátku diskrétně požádali, zda by odešel, abychom mohli začít, jak jsme plánovali, odmítl. To, co následovalo v dalších cca 20 minutách, je možno si poslechnout z audionahrávky na mladocov.cz. Nebylo to nahráno záměrně, ale vše je možno si vyslechnout tak, jak to popravdě bylo, včetně ostudného chování pana Boštíka. Žádost o rezignaci pana místostarosty Boštíka byla napsána a doporučeně odeslána hned následující den v pátek jako gesto nedůvěry, jako přímá reakce na ztrátu důvěry vinou jeho chování a postoje k lidem, za které také coby za-stupitel vystupuje. Třebaže sám zpočátku navrhoval, aby se o jeho přítomnosti mezi přítomnými hlasovalo, a výsledek po realizaci hlasování hovořil jasně, lidový hlas vůle většiny přítomných ignoroval a jen prohlásil: “Nejdu.” Buď nerozumíme demokratickým postupům, nebo je něco velice špatně. Nebylo od samotného počátku v našem úmyslu, aby k něčemu takovému došlo, ale co byste od nás očekávali, když někdo, kdo není pozván, přijde, a nemá pro naší schůzku respekt? Dokonce tento dopis píšeme jen ze slušnosti a s čestným přáním, aby se záležitost vyřešila, a snažíme se všem vysvětlit, že jsme nic špatného neudělali, nic špatného činit nehodláme, ale musíme se podělit o podrobnosti a fakta ohledně této záležitosti, aby ji mohl každý posoudit a vyhodnotit se všemi možnými dostupnými informacemi, nikoliv činit neopodstatněné nebo osobní útoky.

Buďte prosím konkrétní – jaký přesný druh manipulace jsme použili konkrétně na kohokoliv z Mladočova, abychom ovlivnili něčí vlastní rozum? Schůzka ze dne 3. 4 se dá shlédnout či jasně poslechnout na stránkách mladocov.cz. Jak manipulujeme s kým i v dopise sdíleném se zastupitely na jejich zasedání, který je informoval o tom, že jejich přítomnost není žádoucí, že pozvánka pro ně neplatí. Jak s kým manipulujeme, když páni zastupitelé nepotvrdili existenci zákona, který bychom porušovali tím, že se v klidu sejdeme bez nich? (Nepohoda, jakou pan Boštík svým trváním na své přítomnosti vyvolal, způsobila, že někteří přítomní sousedé se raději našich hostů na nic nezeptali, přestože, jak nám později sdělili, se na něco zeptat chtěli.) V opačném případě jde z Vaší strany o povážlivé tvrzení proti nám. Pokud jde o Váš komentář o tom, že naši rodinu neznáte osobně, nevíte, jak žijeme, a že Vás to osobně nezajímá, ale současně píšete “pokud si přeje někdo vrátit se o sto let dozadu, nechť si z nich vezme příklad” – můžeme se jen domnívat, že jste se pokusila o naše hanobení. Pokud ano, žádáme Vás, abyste byla opět v této věci konkrétní, nebo se takového zploštělého komentáře řaději zřekla, abyste se vyhnula dalším komplikacím, do kterých se, jsme si jisti, nikdo dostat nechce.

Osobně posuzujeme sami sebe a ostatní lidi podle jejich dennodenního jednání. Všichni děláme chyby a všichni je můžeme napravit, snažit se opravit škody, jakmile je na ně poukázáno. Můžeme žít příkladným životem, vykonat spoustu charitativních skutků a chvályhodných věcí v obci a v osobním životě – to však neuděluje žádnému člověku výjimku, aby neuznal a nenapravil svůj omyl, pokud kdykoliv učiní nějakou chybu. Žádný člověk není chráněn a imunní před následky svých činů a chování, bez ohledu na to, jak velké kvantum dobrých skutků ve své minulosti nahromadil. Každý omyl je napravitelný, když následující krok je hodný úcty.

Žádný zvláštní pokus z naši strany nebyl učiněn s cílem dehonestovat pana Pavla Boštíka nebo kohokoliv jiného, ale je naší povinností, když vidíme něco špatného či zažíváme nespravedlnost, abychom to prostě otevřeně sdíleli a své obavy vyjadřovali. Tak jsme učinili, fakta sdíleli, obavy vyjádřili, pokud možno co nejdříve po celé události, usilovali jsme o to, je i osobně vyjádřit všem členům zastupitelstva – k čemu došlo a jak vystupoval pan Boštík, který zastává pozici místostarosty, dne 3.4. letošního roku v místnosti pronajaté budovy bývalé školy v Mladočově.

Znovu Vám osobně, paní Faltysová, děkujeme, že máme příležitost tyto důležité věci nenechat uzavřeny, objasnit a věnovat čas tomu, abychom Vám a ostatním podepsaným poukázali, že je důležité o těchto vážných věcech jednat, aby byla znovu nastolena všeobecná důvěra v politické postupy v obci, všech členů zastupitelstva, aby lidé, za které jsou všichni zastupitelé voleni, mohli být ujištěni o jejich korektní reprezentaci lidu obce.

Zdá se nám, že Váš seznam se 145 podepsanými, kteří na 100 % s Vašim dopisem souhlasí, oproti pouhým cca 13 osobám, které přišly na naši schůzi a zvedli ruku proti přítomnosti pana Boštíka (o což i pan Boštík sám zažádal) je velice důležitou informací, která si žádá komentář. Oněch cca 13 lidí představovalo drtivou většinu (cca 90 %?). Jejich volba nebyla vyslyšena, ve skutečnosti zcela ignorována a přehlížena tímto voleným dlouholetým (25 let?) členem zastupitelstva, který byl zvolen, aby zastupoval občany obce. Na druhou stranu 145 osob z obce o cca 460 lidech je jen kolik procent (31%?)? Pokud se nám snažíte číslem 145 předat nějakou zprávu, pak jakou? Bagatelizovat platnost hlasu lidu sice v rámci malé, ale jasně dané svébytné skupiny?

Osada Mladočov je obecně, co do velikosti a počtu obyvatelstva, významně menší než Poříčí, osadou, kde většina lidí je ráda, že věci zůstávají tak, jak jsou, že zde není vyvíjeno úsilí o vývoj ve stavebním průmyslu, developerských výstaveb nových domů, aby přibyla nějaká čísla či se narušil tichý a poklidný život, který Mladočováci rádi vedou. Život, který je možná ve Vašich očích či očích městských lidí poněkud antikvariátní či staromódní, jak jste asi naznačila. Každý si musí vybrat svoji cestu, respektujeme tu Vaši a nepřejeme si zasahovat do života lidí z Vaší vesnice či z města, na jehož “životní úroveň” se možná Poříčí aspiruje rozvinout. Obec Poříčí u Litomyšle však vyhrála cenu Obec roku Pardubického kraje i proto, že má mj. ráz venkovského charakteru (který jistě nechce ztratit) a nechceme věřit, že především kvůli novým opraveným veřejným budovám (KD), i když se do této soutěže obec přihlásila ihned po dokončení jeho rekonstrukce.

Neil se také obrátil na Vašeho manžela, pana Vojtěcha Faltyse, jak jistě víte, coby člena zastupitelstva, aby mu vyjádřil své starosti, jaké mu udělalo chování pana Pavla Boštíka dne 3. 4. Byl překvapen a rozhořčen nedostatkem zájmu z jeho strany a dokonce nepřátelským postojem. Pan Faltys mu totiž řekl, že lidé z Mladočova dokonce nemají právo vůbec co volit, jelikož podle pana Faltyse nikdy nezvedli ani prst pro to, aby něco udělali pro obec. Mladočov je podle něho “bordel” a vypadá to tam “jak v pohraničí.” Neil ho vyzval, zneklidněn, zda se snaží hanět jen jeho vlastní dům či kterých našich sousedů, ale pan Faltys nevzal svá slova zpět, jen je paušálně zopakoval (snad s uvedením několika jmen), ale že Mladočov je prostě “bordel”. Taková slova od člena zastupitelstva ho také šokovala a rozhodně nikterak nenapomáhají znovu vybudovat otřesenou důvěru ve vedení naši obce. Ponižují a urážejí totiž všechny pracovité lidi Mladočova, na které se asi zapomnělo, že se celý život starali o své nemovitosti (ani bez nich by obec nebyla obcí) nebo přispěli i k obecnímu dílu v časech, kdy se na obecních stavbách pracovalo zdarma a s láskou, ne za peníze. To, co je možná jedním vnímáno jako “bordel” v Mladočově, může totiž být v očích jiných lidí jen živou venkovskou kulturou (nikoliv sterilním mrtvým venkovským folklorem), která k venkovu patří a jakou zde lidé z vlastní svobodné vůle šťastně žijí a rádi by žili dál, aniž by jim někdo vnucoval své představy.

Každý smí vyjádřit svůj osobní názor a představy o tom, jak mají vypadat pravidla demokracie, nikoliv své osobní představy o demokracii svévolně naplňovat.

Ještě jednu věc bychom si přáli, abyste nám co nejblíže, prosím, specifikovala. Prosíme o informaci: jakým způsobem jsme obtěžovali a jakým způsobem tyranizovali naši obec? Jde totiž o silné, a přece neopodstatněné tvrzení. Žádáme Vás, abyste nám to vysvětlila, abychom všichni mohli porozumět, jak jste k takovému závěru došla, což by ostatně i víc osvětlovalo všechna Vaše tvrzení, opodstatnilo je a dalo jim nějaký význam.

Jen pro zopakování: ať již od této chvíle nastane cokoliv, ať již Vy, my nebo pan Pavel Boštík učiní cokoliv, nic nemůže odestát a anulovat jeho ostudné jednání dne 3. 4. 2014 v místnosti pronajaté budovy bývalé školy v Mladočově. Budeme jen pokračovat ve sdílení toho, co se stalo, vyjadřovat své obavy a starosti se ztrátou důvěry v politický postup vedení naši obce a naše obavy do budoucna, pokud toto nebude řešeno.

Těšíme se na případné setkání s Vámi i kýmkoliv, kdo má o něho zájem, abychom osobně potkali z této obce více lidí. Přejeme si, aby se věc vyřešila a důvěra v lídry naší obce se znovu nastolila.

 

 

S úctou,

Věra a Neil Dudmanovi

 Posted by at 6:00 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)