Jan 272015
 
Otázka pro Zastupitelstvo obce: Vysvětlení podmínek pro poskytnutí dotace na kanalizaci: musela by naše obec po případném vybudování a zaplacení kanalizace vrátit určitou částku (a jak velkou?), pokud by se na ní v určitém termínu (jak dlouhém?) od kolaudace stok nenapojilo ve zbytku obce (nebo jen v osadě Mladočov?) 80 % objektů?

Těch otázek, které se mi honí hlavou ohledně kanalizace je opravdu hodně, a abych dostala oficiální odpověď, o kterou se mohu opřít, opět jsem se raději obrátila na Zastupitelstvo obce pro oficiální odpověď a podle zákona mi moje právo se ptát a dostat dotaz na stůl jednání Zastupitelstva svým podpisem stvrdili další dva občané Mladočova. […]

 Posted by at 10:03 am
Jan 262015
 
Otázky pro Zastupitelstvo obce (Otázka tlumočení cizích názorů a úloha pana Jana Krejčího st. při uzavření školy v Mladočově ve 2. pol. 70. let 20. stol.)

Na adresu Zastupitelstva obce jsem poslala další dotaz, opět já, další dva občané svým podpisem, jak si žádá zákon, podpořili moje právo se ptát a aby na dotazy přímo a oficiálně odpovídalo samo Zastupitelsvo. Neptá se tedy celý Mladočov, i když vím, že na odpovědi na dotazy, které jsem v poslední době poslala, nečekám jenom […]

 Posted by at 11:36 pm
Jan 212015
 
Otázky okolo kanalizace pro Zastupitelstvo obce (Dotaz na bilanci nemovitostí v Mladočově, jejichž vlastníci podepsali smlouvu s obcí ke stavbě kanalizace, a těch nemovitostí, jejichž vlastníci smlouvu nepodepsali; Dotaz na tlakovou kanalizaci v Mladočově)

“…chci zdůraznit, aby se starostové nenechali touto stavební lobby přesvědčovat, že musejí mít čistírnu co nejdříve, jinak už na ni nikdy nedostanou žádné dotace.”  Ludvík Koumar (specialista ČOV pražského hydroprojektu)   Jistě nejsem sama, kdo má spoustu otázek ohledně kanalizace vesnice, a tak jsem poslala na obec další dotazy,jelikož vedení obce ty, kteří o kanalizaci nejeví […]

 Posted by at 9:24 pm
Jan 162015
 
Zasedání zastupitelstva 10. 12. 2014 (Mimořádné události)

Dne 10. 12. 2014 se konalo poslední loňské zasedání Zastupitelstva. Byli jsme bohužel zkráceni na svých právech ke svobodnému přístupu k informacím (tedy práva na účast na takovéto veřejné schůzi). Nemůžeme zde tedy ani volně poreferovat vlastními slovy o tom, co na schůzi proběhlo. Žádné zápisky  v podobě usnesení v protokolu ze zasedání nenahradí osobní […]

Jan 142015
 
Referendum o kanalizaci v Mladočově

Jen krátká informace: ke konci minulého roku jsme v osadě Mladočov posbírali přes 30 % podpisů občanů (více netřeba) a požádali vedení obce, aby vyhlásilo k otázce kanalizace (zda si občané přejí kanalizaci budovat) referendum. Níže je ukázka z dopisu: Návrh přípravného výboru na konání místního referenda o kanalizaci dle § 10 zákona č. 22/2004 […]

 Posted by at 10:31 pm
Dec 132014
 
Doplnění k bodu 5. z dotazů pro Zastupitelstvo

Od pana starosty jsem obdržela písemné vyrozumnění k oněm pěti bodům,  které jsem si přála, aby byly zařazeny do jednání zastupitelstva, čehož se mi podařilo dosáhnout využitím zákona, který ukládá opatřit takovouto žádost 0,5 % podpisů občanů celé obce. Čili stačil podpis 3 občanů, nikoliv celého Mladočova, nebo mně samotné. Nemohu jen tak pominout podivnou formulaci […]

 Posted by at 7:08 am
Nov 232014
 
A Rejman přišel..., aneb oficiální prohlášení pana Mirka Rejmana a jiná upřesnění

Dnes se k nám stavoval pan Mirek Rejman, který si udělal čas a pročetl si některé texty na těchto stránkách, kde se píše i o něm. Měli jsme upřímnou radost, že přišel, třebaže je to zaneprázdněný člověk! Protože nebyl na žádné z posledních schůzí přítomen, požádal mě, abych touto cestou citovala jeho slova, která znějí takto: […]

 Posted by at 9:18 pm
Nov 202014
 
Mladočovské vidle - 1. číslo čtvrtletního věstníku vesnice Mladočov právě vyšlo

Vážení sousedé a čtenáři těchto stránek, s radostí Vám oznamujeme, že právě vyšlo 1. číslo čtvrtletníku vesnice Mladočov. Jde o historický okamžik, jelikož cítíme, že vydávání tohoto buletinu bude mít dlouhé trvání. Pokud máte podnět k tomu, co by mohlo být obsahem příštího čísla, nebo chcete-li do něho sami přispět, uvítáme Váš email, který můžete […]

Nov 182014
 
Tip na knihu: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952

Letos v létě se mi přímo z rukou nakladatele Ivo Stehlíka, který nás v Mladočově navštívil, dostala do rukou pozoruhodná kniha Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. (Jde o překlad z angličtiny.) Publikaci napsal Ladislav Karel Feierabend (1891-1969), který zastával řadu vrcholných družstevních, veřejných a zahraničních funkcí (např. byl předsedou Plodinové burzy v Praze, […]

 Posted by at 8:38 am