Jan 212015
 
Otázky okolo kanalizace pro Zastupitelstvo obce (Dotaz na bilanci nemovitostí v Mladočově, jejichž vlastníci podepsali smlouvu s obcí ke stavbě kanalizace, a těch nemovitostí, jejichž vlastníci smlouvu nepodepsali; Dotaz na tlakovou kanalizaci v Mladočově)

“…chci zdůraznit, aby se starostové nenechali touto stavební lobby přesvědčovat, že musejí mít čistírnu co nejdříve, jinak už na ni nikdy nedostanou žádné dotace.”  Ludvík Koumar (specialista ČOV pražského hydroprojektu)   Jistě nejsem sama, kdo má spoustu otázek ohledně kanalizace vesnice, a tak jsem poslala na obec další dotazy,jelikož vedení obce ty, kteří o kanalizaci nejeví […]

 Posted by at 9:24 pm
Jan 162015
 
Zasedání zastupitelstva 10. 12. 2014 (Mimořádné události)

Dne 10. 12. 2014 se konalo poslední loňské zasedání Zastupitelstva. Byli jsme bohužel zkráceni na svých právech ke svobodnému přístupu k informacím (tedy práva na účast na takovéto veřejné schůzi). Nemůžeme zde tedy ani volně poreferovat vlastními slovy o tom, co na schůzi proběhlo. Žádné zápisky  v podobě usnesení v protokolu ze zasedání nenahradí osobní […]

Jan 142015
 
Referendum o kanalizaci v Mladočově

Jen krátká informace: ke konci minulého roku jsme v osadě Mladočov posbírali přes 30 % podpisů občanů (více netřeba) a požádali vedení obce, aby vyhlásilo k otázce kanalizace (zda si občané přejí kanalizaci budovat) referendum. Níže je ukázka z dopisu: Návrh přípravného výboru na konání místního referenda o kanalizaci dle § 10 zákona č. 22/2004 […]

 Posted by at 10:31 pm
Dec 132014
 
Doplnění k bodu 5. z dotazů pro Zastupitelstvo

Od pana starosty jsem obdržela písemné vyrozumnění k oněm pěti bodům,  které jsem si přála, aby byly zařazeny do jednání zastupitelstva, čehož se mi podařilo dosáhnout využitím zákona, který ukládá opatřit takovouto žádost 0,5 % podpisů občanů celé obce. Čili stačil podpis 3 občanů, nikoliv celého Mladočova, nebo mně samotné. Nemohu jen tak pominout podivnou formulaci […]

 Posted by at 7:08 am
Nov 232014
 
A Rejman přišel..., aneb oficiální prohlášení pana Mirka Rejmana a jiná upřesnění

Dnes se k nám stavoval pan Mirek Rejman, který si udělal čas a pročetl si některé texty na těchto stránkách, kde se píše i o něm. Měli jsme upřímnou radost, že přišel, třebaže je to zaneprázdněný člověk! Protože nebyl na žádné z posledních schůzí přítomen, požádal mě, abych touto cestou citovala jeho slova, která znějí takto: […]

 Posted by at 9:18 pm
Nov 202014
 
Mladočovské vidle - 1. číslo čtvrtletního věstníku vesnice Mladočov právě vyšlo

Vážení sousedé a čtenáři těchto stránek, s radostí Vám oznamujeme, že právě vyšlo 1. číslo čtvrtletníku vesnice Mladočov. Jde o historický okamžik, jelikož cítíme, že vydávání tohoto buletinu bude mít dlouhé trvání. Pokud máte podnět k tomu, co by mohlo být obsahem příštího čísla, nebo chcete-li do něho sami přispět, uvítáme Váš email, který můžete […]

Nov 182014
 
Tip na knihu: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952

Letos v létě se mi přímo z rukou nakladatele Ivo Stehlíka, který nás v Mladočově navštívil, dostala do rukou pozoruhodná kniha Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. (Jde o překlad z angličtiny.) Publikaci napsal Ladislav Karel Feierabend (1891-1969), který zastával řadu vrcholných družstevních, veřejných a zahraničních funkcí (např. byl předsedou Plodinové burzy v Praze, […]

 Posted by at 8:38 am
Nov 102014
 
Záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva ze dne 5. listopadu 2014 (video, audio)

Každý praktický člověk, který stojí nohama pevně na zemi, může snadno dojít k závěru, že Mladočov je titěrná nožička, přišitá k velkému chodidlu, které jí již 25 let zapáchá, a že existuje zákon bránící rychlému chirurgickému zákroku.     Na úvod jsme byli svědky něčeho docela hezkého, třebaže mi to připadalo jako malé ochotnické divadlo, které bylo […]

Oct 292014
 
Referendum o kanalizaci v Oldřiši: občané ji nechtějí

Ani přitvrzeně zastrašující leták (zde) s informacemi, které obvykle “fungují” na snadno manipulovatelné veřejné mínění, kterým se pokusil starosta obce Oldříš (cca 600 obyvatel) přesvědčit své občany o nezbytnosti budovat veřejnou kanalizaci, nepomohl, aby si “zpátečničtí” občané Oldříše neodhlasovali v referendu, že kanalizaci nechtějí. Zapomněl v tom letáku zmínit, že: pro obce do 2000 EO platí […]

 Posted by at 12:47 pm