Jan 142015
 
Tarotová karta Justice (Spravedlnost). Má zavázané oči, aby byla nestranná a v rukou drží váhy...

Tarotová karta Justice (Spravedlnost). Má zavázané oči, aby byla nestranná a v rukou drží váhy…

Jen krátká informace: ke konci minulého roku jsme v osadě Mladočov posbírali přes 30 % podpisů občanů (více netřeba) a požádali vedení obce, aby vyhlásilo k otázce kanalizace (zda si občané přejí kanalizaci budovat) referendum.

Níže je ukázka z dopisu:

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda o kanalizaci

dle § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu

Vážený pane starosto, vážené Zastupitelstvo,

níže vám předkládám návrh připravného výboru na konání referenda o kanalizaci v Mladočově.

a) Místní referendum se bude konat v Mladočově

b) Znění otázky k referendu: Přejete si, aby se v Mladočově vybudovala veřejná splašková kanalizace?

c) Odůvodnění návrhu: Občané jsou oprávněni rozhodovat svým hlasováním v referendu o podobě a fungování svého místa bydliště a předávat tak svůj názor zastupitelstvu obce. Otázka navržená v bodě b) je plně přípustná dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, a není uvedena mezi otázkami, o nichž referendum nelze konat (§ 7 zákona o místním referendu). Vzhledem k tomu, že by se jednalo o mnohamilionovou investici z veřejných prostředků s dopadem na všechny občany osady a vzhledem k tomu, že na základě našeho vlastního zjišťování aktuální vůle občanů by se každopádně nejednalo o harmonický projekt (předběžně zhruba polovina občanů je proti projektu a polovina s projektem souhlasí), došli jsme k závěru, že nejlepší cestou k legitimizaci kanalizaci nerealizovat, nebo záměru ji realizovat bude vyhlášení místního referenda.

d) Přípravný výbor žádá vypsání referenda na nejbližší možný termín. Obec bude hradit náklady pouze na zhotovení a rozeslání volebních lístků a na výdaje za navýšení pracovní doby úředníků. Členové volební komise by mohli svou roli splnit zdarma, nedojde-li k jiné dohodě.

Náklady odhadujeme přibližně na 2000,- Kč. Tuto částku by obec mohla zaplatit z příjmu za vytěžené dřevo z p.č. 148/4 k. ú. Mladočov.

(Konec ukázky)

—————————————-

Pan starosta mi někdy před Vánocemi poslal zprávu, že 2 občané z pospisové listiny neplatí, protože není vypsáno jejich křestní jméno v plném znění a že místní referendum se sice může konat dle zákona o obcích i v místní části obce, ale jen o oddělení této části od obce, že referendum o kanalizaci v Mladočově by se muselo konat v celé obci Poříčí u Litomyšle a že je třeba podpisy sehnat do 15 dnů.

Níže ještě přetiskuju zprávu, co jsem právě panu starostovi poslala emailem:

Vážený pane starosto,

v týdnu od 15. prosince 2014 jsem od Vás obdržela zpátky Návrh přípravného výboru na referendum ohledně kanalizace v osadě Mladočov. Občané Mladočova se v loňském roce mohli nezávazně k této otázce již
vyjádřit, ale referendum mělo zjistit již závazněji a formálnějiaktuální svobodnou vůli občanů. Referendum bývá realizováno na základě sesbíraných podpisů občanů s danými formálními záležitostmi, nebo ho ale
může vyhlásit zastupitelstvo z vlastní iniciativy také samo.

Potěšilo mě, že všech 19 podpisů občanů podporujích referendum je v pořádku, že podpisy nikoho nepotřebujete ověřovat na matrice, grafology či jinými odborníky, kteří by potvrdili jejich platnost.

Pouze 2 občany nemůžete uznat kvůli neúplnému křestnímu jménu. Vzhledem ale k tomu, že v Mladočově nikdo se jménem Lenochová P.a Lenoch P. na daném č.p. a daného data narození nežije, předpokládám, že nemáte žádný
skutečný problém s jejich identifikací a že se jedná jen o zbytečnýbyrokratický formalismus, který by uznaly i vyšší instance.

Pokud jde o problém, že se referendum nemůže konat v místní části obce, nýbrž jen v celé obci, tak je na tom politovánihodné to, že o možnosti referenda jsme již jednou v uzším kruhu s Vámi hovořili (já, Neil, Luděk) a ani my, ani Vy jste již tehdy neznal zákony tak dobře, abychom touto otázkou nemuseli ztrácet ničí čas.

Konat referendum v celé obci ohledně otázky kanalizace v osadě Mladočov vidím jako zcela bezpředmětné, a to z několika důvodů:

– není jisté, kolik lidí v naší obci vůbec ví, co toto cizí slovo vůbec znamená, a zda by se nezdráhali tento demokratický proces podpořit

– i kdybychom sehnali 30 % podpisů z celé obce, je zde riziko nízké účasti občanů v referendu a tedy neplatnosti celého referenda

– v neposlední řadě je absurdní, aby občané jiných osad rozhodovali o realizaci projektu tohoto typu v Mladočově

Nemožnost konat v místní části Mladočov referendum třeba o stavbě veřejné kanalizace je v mých očích dokladem demokratického deficitu v této vesnici.

Zda již sesbírané množství podpisů občanů budete přesto brát nějak v potaz a vnímat ho jako signál, že si zdejší lidé (min. 30 %) možná přejí i nějaké jiné formální zjišťování jejich vůle k dané otázce, záleží jen na Vaší politické zkušenosti a prozíravosti.

Já osobně si myslím pouze to, že ať už by byl výsledek případné formální ankety jakýkoliv, byl by v obou případech přínosný. Alespoň v tomsmyslu, že by jak vedení obce, tak i já jednou případně mohli říci: “Máte, co jste chtěli.”

S pozdravem
Věra Dudmanová

 Posted by at 10:31 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)