Dec 132014
 

P1050519_KonfliktzajmuOd pana starosty jsem obdržela písemné vyrozumnění k oněm pěti bodům,  které jsem si přála, aby byly zařazeny do jednání zastupitelstva, čehož se mi podařilo dosáhnout využitím zákona, který ukládá opatřit takovouto žádost 0,5 % podpisů občanů celé obce. Čili stačil podpis 3 občanů, nikoliv celého Mladočova, nebo mně samotné. Nemohu jen tak pominout podivnou formulaci odpovědi na mou zcela jasnou vylučovací otázku, zda Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a zda seznámilo (ono – tedy to zastupitelstvo…) občany s danou směrnicí. Odpovědět, že všichni občané s ní nebyli seznámeni může znamenat třeba to, že 99 % občanů sice bylo seznámeno, jenom Mirek ne. Činitel onoho neseznámování je zcela neznámý, protože věta má sloveso v trpném rodě. Odpověď měla zaznít stejně jasně, jako otázka: kdo a koho měl  s čím seznámit, tedy Ne, zastupitelstvo občany neseznámilo, nikoliv že všichni nebyli seznámeni. Proč je to takto formulováno si můžeme domyslet sami.

V 5. bodě se v odpovědi píše:

Konflikt zájmů – podnikatel pan Pavel Boštík a jiní zastupitelé: Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi obce připravit do dalšího zasedání zastupitelstva obce výčet výběrových řízení, která proběhla v uplynulých dvou čtyřletých volebních období. Současně zastupitelstvo žádá p. Věru Dudmanovou, aby vysvětlila pojem jiní zastupitelé, výběrové řízení a firma Boštík s r. o.? Bez toho nebude možné objektivně odpovědět na položený dotaz.

Níže je přepis mé odpovědi, kterou již obec ode mně odbržela:

Obecní úřad Poříčí

u Litomyšle č.p. 81

Vážený pane starosto,

dostala jsem od Vás zprávu ze dne 10. listopadu 2014 o projednání mého dokumentu. Děkuji Vám za ní a současně doplňuji k bodu 5 (Konflikt zájmů – podnikatel pan Pavel Boštík a jiní zastupitelé) následující:

Pod výrazem “jiní zastupitelé” mám na mysli kteréhokoliv člena ze stávajícího či (před)minulého zastupitelstva, kdo by sám z dobré vůle došel k závěru, že se ocitl v “konfliktu zájmu” (nebo by mohl být aspoň takto vnímán). Ať již je to pan zastupitel Vojtěch Faltys, který je, pokud se nemýlím, skladníkem, zaměstnaným podnikatelem a zastupitelem panem Pavlem Boštíkem. Už z tohoto důvodu může pan Faltys být vnímán zároveň jako jeho politický ochránce. Nebo pan Ing. Petr Faltys, který je synem pana Vojtěcha Faltyse a který dne 3. června 2014 předložil na zasedání Zastupitelstva svůj odborný návrh na další úpravu okolí novostaveb v Poříčí. Může to být třeba pan Jiří Bartoš, který, pokud se nemýlím, obci (která je mu jistě vděčná) odprodal své pozemky na stavební parcely. Může to být paní Kateřina Kusá – dcera pana Pavla Boštíka a “jiní”.

Firma Boštík s. r. o….asi nerozumím dobře Vaši žádosti o vysvětlení tohoto pojmu. Žádná jiná firma se stejným názvem se na území naši obce nenachází. Když zadám do vyhledavače google klíčová slova: firma Boštík s r. o., nic jiného mi internet nenabídne, než firmu s přesným názvem Stavební sdružení Boštík s.r.o. Pokud Vám jde o tuto formalitu, zde Vám ji tedy předkládám, ale k identitě firmy významně nepřidá. Současně asi nemusím dodávat, že jejím zakladatelem a jednatelem je pan Pavel Boštík – tatáž osoba identická s panem Pavlem Boštíkem, který je 25 ve funkci starosty nebo místostarosty v obci Poříčí u Litomyšle.

Pane starosto, ve své zprávě píšete, že pan starosta obce připraví do dalšího zasedání výčet vyběrových řízení, která proběhla v uplynulých dvou čtyřletých období. Z této věty je zřejmé, že máte představu o tom, co budete připravovat, co mám pod pojmem výběrové řízení na mysli, jinak by ve Vaši zprávě nebylo uvedeno, že výčet těchto výběrových řízení pan starosta připraví. (Na schůzi jsem ale zaslechla pana místostarostu, že ho připraví on, ale to je jedno.)

Mám-li přece jen upřesnit blíže “výběrové řízení”, tak jde o zadávací řízení nebo-li tendr, určitý formální a oficiální postup při výběru realizátora (dodavatele apod.) určité zakázky nebo osoby na obsazení nějaké pracovní pozice. Toto řízení probíhá u těch státních zakázek od státních organizací, které přesáhnou určitou finanční částku.

Jak jsem již vysvětlila na schůzi – osobně pociťuju, že místní firma by měla mít morální právo přednostně získávat zakázky od obce (koneckonců zaměstnává místní lidi a, jak doufám, má k obci vztah a výsledky své práce bude mít na očích svých a svých spoluobčanů). Za problematické však považuju v dnešním systému dotací, aby v zastupitelstvu seděl jednatel, jehož firma dotace může na různé obecní projekty získat. Projekty, na které onen zastupitel může do Zastupitelstva osobně přinášet své podněty. Současně mě zajímá, kolik zadávacích řízení stavební sdružení Boštík s r. o. vyhrálo – jak koneckonců psala paní Faltysová – pan Boštík se přece významně zasloužil o zvelebení kostela a jiných veřejných budov, což ho řadí mezi elitu naší obce.

S pozdravem

Věra Dudmanová Věra Dudmanová

Mladočov 7, 570 01

Mladočov, 1. prosince 2014

 Posted by at 7:08 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)